שכר המופיע בהלכה

שו"תקטגוריה: כללישכר המופיע בהלכה
אנא שאל לפני חודש 1

שלום הרב.

מובאת בתלמוד (ברכות כו.) סתירה בין דברי המשנה שאפשר להתפלל שחרית עד חצות (חכמים) לבין הברייתא ששם מובא שאם לא התפלל בחרית יכול להתפלל מנחה פעמיים משמע ששחרית זמנה אף אחר חצות. ומיישבת הגמרא: קודם חצות יהבינן ליה שכר תפילה בזמנה אחר חצות יהבינן ליה שכר תפילה שאינה בזמנה;
 
שאלתי היא: תירוץ הגמרא כאן הוא די מוזר… ממתי מתעסקת ההלכה בכמה שכר תקבל?? איך אתה מבין את זה??

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני חודש 1

ראה מאמרי על 'שנה עליו הכתוב לעכב'.

השאר תגובה

Back to top button