שכר שבת

שו"תקטגוריה: הלכהשכר שבת
איש שאל לפני 3 שנים

כמדומני שעיקר הדינים והדיונים בשכר שבת, נאמרו לגבי שכירות עבודת אדם, ולא לגבי שכירות כלים וכדומה. אבל הפוסקים כתבו גם על זה. 
וראיתי בנודע ביהודה (תנינא או"ח כ"ו) שהציע סברא, (לגבי מקוואות נשים) שמשלמים על ההוצאות, והרווח בהבלעה. 
וא"כ, האם זה לא נכון לגבי כל כלי? (ואולי אפ' לחלק משכירות פועלים, כשיש הוצאות), א"כ אין דין שכר שבת אלא בשכירות מלאכה?
ודחוק לומר שדיבר דווקא שם שיש גם את סברת דבר מצווה, כי נראה שכוונתו לסברא בפנ"ע
 
תודה רבה!
 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

לא הבנתי את השאלה. שכר על שכירות מקום או כלים אסור גם הוא (או"ח סי' רמו). מה השאלה? 

איש הגיב לפני 3 שנים

לפי סברת הנוב"י הנ"ל
תמיד אפשר לטעון שאני משלם על ההוצאות שלך
נגיד, אשכור ממך רכב, ואומר שאשלם לך על הביטוח – טסט

אבל באמת בינתיים ראיתי שר' שלמה זלמן, עמד על זה, וכתב שזה דווקא בהוצאות של אותה שבת
דאל"כ גם בשכירות בית אפשר לומר כך.
אך איני מבין את סברת החילוק

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

נכון. תמיד אפשר להערים. אז מה?
לא הבנתי את השאלה האחרונה. הוצאות אותה שבת זה סביר. לשלם הוצאות של ימים אחרים לא.

איש הגיב לפני 3 שנים

אם תמיד אפשר, אז מה הדין? זו לא הערמה יותר מכל הבלעה, כי בסיס התשלום בא גם על ההוצאות, וכמו במקווה הנשים, מקרה הנוב"י
השאלה פשוטה, הלוא גם על הוצאות כלליות, משלמים. וכמו הדוגמא לעיל ברכב

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

זאת כן הערמה כי התשלום אינו על הוצאות אלא שכירות. בהבלעה אתה משלם על השירות שקיבלת.

השאר תגובה

Back to top button