שלמה המלך

שו"תקטגוריה: כללישלמה המלך
Noam שאל לפני 7 שנים
  1. שלום הרב, שלמה המלך הרבה לו נשים בניגוד לציווי התורה. הדרשנים למיטב הבנתי מציעים הסברים למה הוא עשה את זה (יחסים דיפלומטיים,תיקון האומות וכו') אך בסופו של דבר לא באמת עונים על השאלה הפשוטה:למה שלמה עבר על ההלכה? מה גרם לו לבחור לצאת נגד הציווי האלוקי? ביהדות מייחסים לשלמה מקום של כבוד גדול. הוא נתפס בעינינו כצדיק גדול שהגיע להשגות רוחניות גבוהות
  2. וספריו נכנסו לתנ"ך.. אני אשמח אם הרב יענה לי.

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 7 שנים

הגדול מחברו יצרו גדול הימנו. מה רע בפשוטו של מקרא שהוא נכשל ונכנע ליצרו הרע?
יתר על כן, הרי הגמרא עצמה אומרת שגדול העולם (=שלמה) אמר אני ארבה נשים ולא יסור לבבי, ולבבו סר. כלומר חז""ל עצמם מסבירים ששלמה נכשל בגלל שהתורה כתבה את טעם האיסור של ריבוי נשים (לא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו) ולכן הוא דרש טעמא דקרא.

השאר תגובה

Back to top button