שם השם בלע״ז

שו"תקטגוריה: הלכהשם השם בלע״ז
ח. ש. שאל לפני שבוע 1

קראתי במשנה ברורה (למטה) שיש איסור להוציא שם השם לבטלה אפילו בלע״ז, משמעות דבריו היא שכל האיסורים הקיימים בהוצאת שם השם בלשון הקודש קיימים גם בלעז, ורק לשבח והודאה מותר.
האם לדעת הרב זה המשמעות הנכונה וגם מה דעת הרב באופן כללי על זה. הרבה נוהגים להשתמש בשם בלע״ז בשאר משמעויות משבח והודאה ורק נזהרים בביטוי קללה בשם.
 
(יט) (יט) לשוא – ר"ל אף שהוא מברך כסדר נוסח הברכה בדרך הודאה ושבח כיון שאינה צריכה וכ"ש אם הזכיר שם השם לבטלה ח"ו ולא דוקא שם של ד' אותיות ה"ה שארי השמות ג"כ בכלל איסור הזה. וה"ה אם הוציא השם בלשון לעז לבטלה דהיינו שלא בדרך שבח והודאה ג"כ יש איסור (אחרונים). כתב הא"ר בשם ס"ח אם תשמע שחברך מזכיר השם אל תכנס תוך דבריו לומר עשה לי כך וכך שהרי עי"ז ישתוק לשמוע דבריך ואתה גורם שיוציא שם שמים לבטלה אבל אם תשמע שחברך הזכיר שם השם לקלל את חבירו אז תפסיק דבריו כי יחטא כשיקלל:

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני שבוע 1

יש ביטויים שמשתמשים בשם ה', בלעז או בעברית, לא במשמעות של פנייה אליו. כשאומרים "אלוהים אדירים" (או כמקובל בלעז 'או מיי גאד", מה שאני אישית מתעב), או "צלם אלוהים" זה יכול לצאת גם מפיו של אתאיסט.
כל דיבור ענייני לגבי הקב"ה אינו נחשב כהוצאת שמו לבטלה. אמנם קצ"ע משיטות הראשונים שרואים בברכה לבטלה איסור דאורייתא של שמע שווא, אבל בעיניי אלו דברים בלתי סבירים בעליל.
 

HOLY JEW הגיב לפני שבוע 1

למה להרב מתעב הסלנג "o my god" ?
דלפי דעתי זה דבר חשוב מאוד שעל כל פעולה בין לטוב ובין להיפוך מתערבים הבורא עולם בכל מעשינו ובכל פעולתנו. (כהענין שמבואר ברמב"ם על ישו הנוצרי ומחמד שהם מישרים הדרך לתיקן העולם בביאת משיח, כן בבחינת הנה"ל דאפילו כופרים מתרגלים בסלנג הזה דביסודו זה ענין חשוב)

mikyab צוות הגיב לפני שבוע 1

אף אחד מהדוברים לא מעלה בדעתו שמדובר באלוהים. זה סתם ביטוי שמוזיל את שם ה' ומהווה חיקוי עלוב לביטוי לועזי קלוקל.

השאר תגובה

Back to top button