שר"י

קנאי גדול שאל לפני שבוע 1

האם מותר להגיד על מישהו "שם רשעים ירקוב" כמו שיש כמה בן אדם שאובים להגיד את זה, האם זה נכלל בהאיסור שסור לקלל ישראל או י"ל שאין זה קללה בכלל אלא אומר ששם של רשעים ירקבו אז אם הוא רשע אז הוא יקרב ואם לא-לא

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני שבוע 1

אם הוא רשע אז מותר. אם אינו רשע אז יש כאן לשון הרע ושם רע. קללה אסורה היא רק בשם ה'.

לזעוק בלהט שישוב הגיב לפני שבוע 1

בס"ד ד' באד"א פ"ד

לק"ג – שלום רב,

לדעת הטוש"ע (חו"מ כז,א) יש איסור תורה גם שלא בשם או בכינוי. הטעמים שניתנו ע"י החינוך (שדיבור רע יכול להזיק) והרמב"ם (שהתרגלות בכעס פוגמת בנפשו של המדבר) – קיימים על פניו גם ללא אזכרת השם.

דומני שעדיף לתעל את הרגש השלילי המציף לפסים אופטימיים: לברך בלהט את מי שכועסים עליו, ולפעמים בצדק, שייטיב את דרכו.

מסופר על ר' אריה לוין זצ"ל שהתבקש לקלל את נאצר, והשיב: אני רק מברך, 'שיזכה לביאת משיח צדקנו' 🙂

בברכה, פיש"ל

mikyab צוות הגיב לפני שבוע 1

לא נכון. כתוב שאסור ולא כתוב שמן התורה. וכן כתוב שאינו לוקה. ובביאור הגר"א שם כבר כתב שאלו דברי תימה נגד הש"ס. כל זה לעניין האיסור ההלכתי הפורמלי של קללה.

השאר תגובה

Back to top button