תורה ומוסר

שו"תקטגוריה: פילוסופיהתורה ומוסר
אורן שאל לפני 7 שנים

שבוע טוב הרב, רציתי לשאול לגבי הסיפור הידוע על הגר שביקש להתגייר על מנת שהילל ילמדו את כל התורה כולה על רגל אחת, והילל גיירו ואמר לו מה ששנוא עליך לא תעשה לחברך ואידך זיל גמור. לכאורה נראה שדעת הילל שהתורה היא מערכת מוסרית שהאקסיומה היחידה בבסיסה היא "מה ששנוא עליך לא תעשה לחברך" (וממנה גוזרים את שאר המצוות). נכון שכדי להגיע לאיסור אכילת חזיר נדרש תהליך גזירה לא טריביאלי. אבל עדיין, לכאורה נראה שזו דעת הילל. רציתי לשאול איך זה מסתדר עם התפיסה שלך שהתורה מכילה ערכים שאינם מוסריים. 
בברכה,

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 7 שנים

אפשר להבין שהלל רק דרש ממנו דרישה מקדמית: מי שמקבל את "ואהבת", יוכל אחר כך ללכת וללמוד את השאר. אבל אין כאן בהכרח טענה שכל השאר נגזר לוגית מ"ואהבת". לדוגמה, אם הוא מוכן להקריב עבור חברו ועבור ערכים שונים שהוא מאמין בהם, אז יש טעם לקבלו וללמד אותו תורה. אם לא – אז אין בכך טעם.

אורן הגיב לפני 7 שנים

אם מדובר פה רק בבדיקת רצינות וכוונות, את זה גם שמאי יכל לעשות, ובכל זאת הוא דחפו באמת הבניין. כדי להסביר את המחלוקת בין הילל לשמאי בעניין הזה, חייבים להגיד שמדובר פה בניסיון לניסוח תמציתי של התורה.

moishbb הגיב לפני 7 שנים

קשה לקבוע מחשבה והבנה תורנית על בסיס אגדתא
כי כמו פרוש אלגורי נתונה היא כחומר ביד היוצר
בידי הפרשן התורן המותח ומקצר על פי השקפתו המוקדמת
ניתן למשל להסביר שוודאי כוונת הבורא לצוות עלינו התנהגות מוסרית כבסיס לקיום צוויי התורה
כמין דרך ארץ קדמה, ו'לעולם יהא אדם' ואחר 'ירא שמים'
וכן הלאה ארץ הדרש רחבה מיני ים…
קבע את השקפת עולמך ולך מצא לה תימוכין באגדות ובמשלים

מיכי צוות הגיב לפני 7 שנים

שמאי לא היה מוכן להסתפק בבדיקת רצינות ורצה את כל הקופה. הלל היה מוכן ללכת איתו אחרי שהשתכנע שיש פוטנציאל.
אבל צודק מוישה'לה שקשה לקבוע תפיסת עולם על סמך אגדתות.

אורן הגיב לפני 7 שנים

אני מסכים שלא צריך לבסס השקפת עולם על סמך אגדתא, אבל לכאורה יש פה ראיה נגדית לתפיסה שיש ערכים חוץ מוסריים בתורה. אני מנסה ליישב זאת, וגם להבין אם בכלל יש צורך ליישב. לדוגמא, אם נניח לצורך הדיון שהילל היה אומר לגוי בפירוש שאין ערכים חוץ מוסריים בתורה. האם היה בזה ראיה לסתור? או שלכל היותר ניתן להגיד שזו דעת הילל, וניתן לחשוב גם אחרת? או שהדבר נתון אולי במחלוקת שמאי והילל?

מיכי צוות הגיב לפני 7 שנים

כפי שכתבתי, לדעתי אין כאן ראיה. מעבר לזה ספק עד כמה אגדה כזאת מספיקה כדי לבנות עליה תפיסה כללית של התורה (או כי יש לפרשה אחרת, או כי יש החולקים על הלל בזה, וכן עוד על זו הדרך).

השאר תגובה

Back to top button