תורה מגנא ומצלא על הכלל

שו"תקטגוריה: הלכהתורה מגנא ומצלא על הכלל
ש.א שאל לפני חודש 1

אם אני זוכר נכון, כתבת שאין בסיס לחשוב שתורה מגנא ומצלא גם על הציבור. אבל נראה על פי הגמרא במכות י', בדרשה על הפסוק "עומדות היו רגלינו": "מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה? שערי ירושלים שהיו עוסקים בתורה".
וכן גם בסנהדרין מט': "אמר רבי אבא אילמלא דוד, לא עשה יואב מלחמה" (גם יש המשך, שאילמלא יואב לא עסק דוד בתורה, אבל זה לא סותר את הרעיון העקרוני שהמלחמה הצליחנ גם בזכות התורה של דוד).
נראה דווקא שיש בסיס לומר שתורה מגנא ומצלא גם על הציבור במלחמה, ואף מביאה את הניצחון לכאורה. אתה יכול לומר שלחז"ל אין סמכות כלפי עובדות, אבל עדיין החרדים יכולים לטעון שלדעת חז"ל הם דווקא שותפים למאמץ המלחמתי. וכך קשה לומר שאין בסיס הלכתי לפטור, שאילמלא כן אתה עוד עלול ח"ו להוציא לעז על הדורות הראשונים שהחרדים סומכין על דעתם.
עדיין נראה לי שיש כשל בטיעון, אבל אני לא מצליח למצוא איפה…

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני חודש 1

המקורות הללו הובאו במאמרו הדמגוגי של הרב פנדל היום, אבל אלו הבלים. הטענה האם אנחנו ניצלים בזכות התורה לא אומרת מאומה על פטור של הלומדים או שלימוד התורה מגן. מי שלומד מכאן שכשיש סכנה עליי ללמוד במקום להילחם אינו יודע מה הוא שח. באופן כללי היהודים נשמרים על ידי הקב"ה בזכות זזה שהם נושאי התורה. זה לא קשור לשאלה האם לימוד קונקרטי מהווה הגנה על משהו. וכידוע, דוד עצמו יצא גם הוא למלחמות.
 לקחת איזה מדרש אגדה ולבנות עליו משהו הלכתי זה חוסר הבנה גמור. כפי שכתבתי, אולי להבא נשלח את נשיא הסנהדרין להילחם כי יש מדרש על יאיר בן מנשה ששקול לרובה של סנהדרין (שגם היא צריכה לצאת להילחם). יש מקורות הלכתיים ברורים ופשוטים, ושום מדרש אגדה לא משנה בעניין זה, גם אם הבנתך אותו הייתה נכונה. 

דולב דוידוביץ' הגיב לפני חודש 1

ראשית, לימוד התורה הינו חלק אינטגרלי בלתי נפרד ממערך ההגנה של עם ישראל, ולכן לצאת מנקודת הנחה שמערכות ישראל מצטמצמות לחזית אחת והיא החזית הגשמית/קרבית- הינה תופעה הגובלת בין בורות לרמת אינטלגנציה בגובה טמפ' החדר.
כל מערכות ישראל כוללות בתוכן שתי חזיתות, א'-חזית גשמית. ב'-חזית רוחנית והא בהא תליא וזה בלא זה לא יצלח.
וסתם ככה מיכאל, קצת עברתי פה על מאמריך, ואני מבין שלא ירדת לסוף דעתם של היהודיים התורניים בעם ישראל (קרי,חרדים).. הסיבה שאנו לא מתגייסים, אינה אך ורק משום ההכרה בכח השמירה המספק לימוד התורה שאין כדוגמתו אלא בישיבות החרדיות,, אלא עיקר הסיבה הינה משום שאין אנו חלק מהחברה הישראלית הארורה שכל מגמתה לעקור את הזהות היהודית של דרך ישראל סבא מן האזרח הממוצע, (אני אישית ניצול המשרפות הדידקטיות של משרד החינוך, עד שבצבא התפקחתי וחזרתי בתשובה).
ולכן, כל זמן שמערכת הביטחון בעם ישראל יהיו בבחינת מאמרו של אותו עלוב נפש: (בן גוריון),"עם בונה צבא, צבא בונה עם" כל זמן שרוח ההנהגה בצה"ל ובשאר גופי ביטחון ינבעו ממעיין הרדידות של אותם אפיקורסים, אין לנו לחרדים חלק עמהם.
וזה ישמש לך גם מיקי כתשובה מדוע לא שולחים לפחות את אלה שלא "ממש" לומדים.

mikyab צוות הגיב לפני חודש 1

אכן, ניכר שהתפכחת. התפכחת גם מהבנת הנקרא ומהיגיון מינימלי. אתה מפוכח לחלוטין מכל אלו. הבנת הנקרא, מפני שהתייחסתי גם לשאלה הזאת. נכון שדבריך נראים לך חידוש מסעיר, אבל צר לי לאכזב אותך: הם לא ממש כאלה. ומההיגיון מפני שדבריך חסרים אותו לחלוטין. איני מדבר על ת]יסת המציאות המנותקת שלך. אתה חי בבועה ואינך אשם. אבל האם בתוך הבועה שם לא שמתם לב שגם אתם נמצאים בסכנת נפשות בדיוק כמוני? אז מדוע זה משנה אם המדינה היא כזאת או אחרת, והאם מי שמנהל אותה הוא מנוול כמו בן גוריון או צדיקים כמו דרעי וגולדקנופף? (שאגב, מנהלים כעת את המדינה, אם אתה לא קורא עיתונים.)
אני חייב לומר שעם יכולות אינטלקטואליות כאלה, דומני שההתפכחות שלך היא תעודת כבוד למערכת החינוך הכללית (שבאמת לא מגיעות לה הרבה תעודות כבוד).

השאר תגובה

Back to top button