תיפוף בשבת

שו"תקטגוריה: הלכהתיפוף בשבת
אנאז שאל לפני שנה 1

כתב הערוך השולחן: "ולעניות דעתי נראה טעם פשוט: דסיפוק וריקוד שלנו לא נאסרה מעולם, דבזמן חז"ל היה זה בעת שמזמרים בכלי שיר, והיו מטפחים ומספקים ומרקדין על פי סדר השיר, וכן משמע בירושלמי. אבל עכשיו אין זה כלל בעת שמזמרים בכלי שיר, אלא בעת ששוררים בפה שירי שמחה, מטפחים כף אל כף טיפוח בעלמא ולא על פי סדרי השיר." (ערוה"ש שלט, ט).
שאלתי היא: האין דבריו סותרים את הכלל: "בטל טעם לא בטלה גזירה"?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני שנה 1

נראה שהוא מתכוון שזה בכלל לא נכלל בגזירה המקורית. זה תיפוף מסוג אחר ולא רק שינוי בטעם. הגבול בין המקרים הוא דק מאד כמובן, אבל יש לו המון דוגמאות בפוסקים, ראשונים ואחרונים.
באופן כללי, הכלל של בטל טעם מלא יוצאים מן הכלל על בסיס כל מיני מכניזמים (כמו זה שתיארתי למעלה). ראה מאמרי על שינוי תקנות דרבנן:

ביטול ושינוי תקנות בימינו

השאר תגובה

Back to top button