תנאי בקידושין

שו"תקטגוריה: עיון תלמודיתנאי בקידושין
יאיר שאל לפני 7 שנים

שלום הרב!
שמעתי שלפני מספר חודשים הרב סידר קידושין בהם היו מספר תנאים. אחד מהתנאים היה שהאשה לא תנאף.
ההבנה הפשוטה שהבנתי עד היום היא שכל מהות הקידושין היא לאסור את האשה על כל העולם (ונראה שאף המשמעות המילולית רומזת על כך). במקרה זה, למעשה, אין כל מציאות שהאשה נאסרת על אדם אחר, שהרי במקרה ואדם אחר יבוא עליה לא יהיה כל איסור בכך כיון שיתברר שאינה אשת איש. ניתן לדמות מקרה זה למקרה שבו המקדש מתנה שאין היא אסורה על כל העולם וכידוע במקרה זה תנאו בטל. אמנם ניתן לחלק בין המקרים, אך עדיין אם עצם מהות הקידושין היא האיסור על שאר העולם, הרי במקרה זה האשה לא נאסרה וממילא לא התקדשה (או שהתנאי בטל).
כמובן שניתן לתרץ ולומר שהאשה כעת באמת אסורה על כל העולם מצד אשת איש, אלא שבמקרה שתבגוד יתברר שכלל לא הייתה אשת איש. העובדה שאין נפ"מ לאיסור אינה אומרת שאיסור זה לא חל עליה. אמנם נראה שיש היגיון בדבר, אך יש בכך חידוש גדול מאוד וכלל לא פשוט. ברצוני לדעת האם על סברה זו סמך הרב הקידושין אלו ואם לא אשמח לשמוע הסבר אחר לדבר.
תודה ושבת שלום,
יאיר

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 7 שנים

שלום יאיר.
כמדומה שטעות בידך. כשמקדשים בתנאי (כמו "על מנת") הקידושין לעולם חלים. השאלה היא רק לגבי התנאי האם הוא תקף או בטל (תנאי בטל ומעשה קיים). ראה רמב"ם פ"ז מאישות הי"ג ולח"מ שם. ואפילו ב"חוץ" הדעות חלוקות (ראה במ"מ שם).
מעבר לזה, התנאי שעשינו תולה בדעת בי"ד שיחליטו האם היא מגורשת או לא. זה לא מתיר אותה אוטומטית למפרע.
ומעבר לכל זה, אין בתנאי ביטול למפרע של האיסור, כפי שהסביר ר"ש שקאפ על תוס' כתובות עד ע"א. התנאי עוקר את המעשה מכאן ולהבא למפרע ולא מבטלו מעיקרא. לכן יש עליה איסור אשת איש אלא שאם עברה עליו נעקרו הקידושין.

השאר תגובה

Back to top button