תרומת איברים

שו"תקטגוריה: הלכהתרומת איברים
שואל שאל לפני 7 שנים

שלום הרב מיכאל, בעבר חתמתי על כרטיס אדי. שאלתי אם הדבר מותר על פי ההלכה או שמא עלי לבטלו. מקריאה ראשונית באינטרנט, ראיתי שהרב עובדיה התנגד לאדי מסיבות הלכתיות. אשמח לשמוע את דעתך בנושא.
כמו כן, כשאבי ז"ל נפטר לפני קצת יותר משנה, תרמנו את קרניותיו, שאלתי אם הדבר אסור משום ניוול המת? או אולי מסיבות אחרות?

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 7 שנים

לדעתי האישית אין שום איסור, ומצווה גדולה לחתום. אסביר בקצרה.
בד"כ תולים את הבעיה בשאלה מהו רגע המוות: מות המוח או מות הלב. אם זה מות הלב, אז גם אם המוח של התורם מת ולבבו עוד פועם, שאז הרופאים נוקטים שהאדם הזה נחשב כמת וקובעים את מותו (בחוצפה גדולה, שהרי אין זה בתחום סמכותם. זו לא שאלה רפואית אלא ערכית ואין להם שום ידע רלוונטי לקבוע משהו לגביה), הרי לפי ההלכה הוא חי ולקיחת איברים ממנו היא רצח. ואם רגע המוות הוא מות המוח, אז אין בעיה שהרי הוא אכן נחשב כמת גם על פי ההלכה.
אבל יש להעיר כאן כמה הערות. ראשית, יש באד"י אפשרות להתנות את התרומה באישור רב. שנית, גם אם יש איסור רצח, האיסור הוא על הרופא (שאוחז שזה מותר) ולא על התורם. שלישית, שיטתי (שהתפרסמה במאמר בתחומין) היא שהמחלוקת לגבי רגע המוות (מות המוח או מות הלב) אינה רלוונטית לדיון על תרומת איברים. גם אם האדם התורם לא נחשב הלכתית כמת, עדיין מותר לקחת ממנו איברים להצלת חיים, שכן דמו סומק פחות מדמו של הנתרם. זה כמובן בניגוד לדעת כל הפוסקים (כמעט עד האחרון). אבל זו דעתי, ואם אתה שואל אותי אני לא רק מתיר אלא אף מחייב. בפרט לאור ההערות הקודמות.
לגבי תרומת קרנית נראה לי פשוט שמותר, שהרי הוא כבר מת. וכי הצלת מאור עיניו של אדם לא שווה ניוול המת? סכנת  עין נחשבת כפיקוח נפש שמחללים עליה שבת. אז איך לא יעברו על איסור ניוול המת (שקל בהרבה משבת) בשבילה?! ועוד כתבו פוסקים שכשמשתילים את הקרנית באדם אחר היא חיה וממילא אין חובה לקוברה. לכן אין כאן ניוול ואי קבורה.

mikyab צוות הגיב לפני 7 שנים

שואל:
כתבת: " גם אם יש איסור רצח, האיסור הוא על הרופא (שאוחז שזה מותר) ולא על התורם". השאלה אם התורם לא נחשב מסייע לדבר עבירה בכך שהוא מאפשר לרופא לעשות זאת. אילו החולה לא היה חותם על הכרטיס, הרופא לא היה מבצע את הרצח.
———————————————————————————————————————-
הרב:
יש כאן יותר ממסייע. זהו לפני עיוור. אבל עדיין עבירה קלה יותר מאשר רצח. זהו עוד סניף לקולא.
———————————————————————————————————————-
שואל:
אז אם הבנתי אותך נכון, למרות שיש פה לפני עיוור, מכיוון שיש פה פיקוח נפש של הצד הנתרם, זה גובר על לפני עיוור?
———————————————————————————————————————-
הרב:
אכן
———————————————————————————————————————-
שואל: לאחרונה נודע לי על כרטיס חדש בשם: "בלבבי" (פירוט בלינק: http://bilvavi.co.il/Home/About).האם לדעתך עדיף לחתום על כרטיס כזה? או שאולי אין כל כך הבדל?
———————————————————————————————————————-
הרב: לדעתי האישית אין הבדל, וגם באד"י אין צורך לדרוש כתנאי לתרומה אישור רבני. לדעת הרבה רבנים ההוא עדיף.

יוסף ש. הגיב לפני 6 שנים

אשמח לפניה מדוייקת למאמרך בתחומין. תודה.

מושה הגיב לפני 6 שנים

הרב,
1. כתבת: "גם אם האדם התורם לא נחשב הלכתית כמת, עדיין מותר לקחת ממנו איברים להצלת חיים, שכן דמו סומק פחות מדמו של הנתרם. זה כמובן בניגוד לדעת כל הפוסקים (כמעט עד האחרון). אבל זו דעתי, ואם אתה שואל אותי אני לא רק מתיר אלא אף מחייב."

במקרה כזה שהתרת תרומת איברים מאדם שלא משנה מצב בריאותו לוקחים ממנו את הלב, וברור שהתורם ימות מזה, וברור שלנתרם יהא חיים בזכות זה, מניין לקחנו את הסמכות להחליט מי יחיה?

2. כתבת: ” גם אם יש איסור רצח, האיסור הוא על הרופא (שאוחז שזה מותר) ולא על התורם”.

אתה טוען שהרוצח הוא הרופא, זה לא מסתדר כי נניח שכרתי רוצח שכיר להרוג פלוני. הרוצח הצליח לרצוח את פלוני ונתפס ונחקר והוכיח שאלמוני שכר את שירותיו לרצוח את פלוני, מה יעשו לרוצח, מה יעשו לשוכר הרוצח?
לדעתי הרוצח הוא כמו הרופא כי הוא מקבל כסף על עבודתו אבל בתכלס הרוצח האמיתי הוא השוכר של הרוצח ואיתו יש למצות את הדין ולא עם הרוצח השכיר. הבנת?

3. יש עניין בהלכה שאם אדם גנב משהו תוך סיכון נפשו והצליח לגנוב אז זה שלו מה שגנב. ואי אפשר לקחת ממנו כי הוא סיכן את נפשו, השאלה שלי- האם אי אפשר לטעון שהרוצח השכיר "גנב" את נפש הנרצח בסיכון נפשו שלו אז הוא אמור להיות פטור מאותו הדין.
איפה כאן הטעות שלי?

mikyab צוות הגיב לפני 6 שנים

1. להבנתי זו הקביעה ההלכתית. אם אתה חושב שלהלכה אין סמכות – אל תציית לה.
2. הבנתי ולא הסכמתי. דברי הרב ודברי התלמדי דברי מי שומעין (נכון שיש דיון על מי שמקבל כסף, כמו בשוכר עדי שקר להעיד, ואכ"מ).
3. אני לא מכיר את העניין הזה בהלכה. אני מכיר פטור של שובר כלים לשלם מדין קם ליה בדרבה מיניה. לשאלתך, הוא גם גנב את התורה כי עבר עליה – ולכן הוא פטור. זה פלפול חסר שחר.

השאר תגובה

Back to top button