אמינות התורה שבכתב

שו”תקטגוריה: אמונהאמינות התורה שבכתב
ישעיהו שאל לפני שבוע 1

שלום רב, ראיתי את הציטוט שלך – “לגבי התורה שבכתב יש ערעורים לא פשוטים על חלקים מסוימים (לא גדולים) שלה. איני יודע מה בדיוק ניתן בסיני ואני לא חושב שמישהו יודע” 
וקשה לי מאוד עם הנחה זו ואשמח להסבר, מה הערעורים על התורה שבכתב? 
והנחה כמו זו היא בניגוד גמור לרמב”ם בהקדמות למשנה שהוא טוען שכל התורה וכל התורה שבע”פ ניתנה מסיני, מה ההסבר לכך? 

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני שבוע 1

כבר בראשונים יש אמירות על פסוקים שנכתבו מאוחר יותר. דוגמה בולטת היא פסוק כמו “עד עצם היום הזה” וכדומה.
ואם דבריי מנוגדים לרמב”ם, מדוע זה דורש הסבר? שיסביר הוא. אבל גם בחז”ל יש אפשרות לומר שהטענה היא נורמטיבית ולא היסטורית. כלומר יש להתייחס לכל כאילו ניתן בסיני. בדיוק כמו האמירות על כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש שוודאי לא היה בסיני ולא הראו למשה בסיני. 

ישראל מושקוביץ הגיב לפני 4 ימים

אשמח לפירוט בנוגע ל”עד עצם היום הזה”, מה ההוכחות לכך?

mikyab צוות הגיב לפני 4 ימים

תוכל לחפש ברשת. אני לא עוסק בעניינים הללו. לא מעניין ולא מאד חשוב.

ישראל הגיב לפני 4 ימים

בס”ד

@ישראל מושקוביץ

כעקרון אתה יכול לראות במקורות הבאים:
סנהדרין כא: “אמר מר זוטרא ואיתימא מר עוקבא בתחלה ניתנה תורה לישראל בכתב עברי ולשון הקודש חזרה…” עד המשנה בעמוד שאחרי זה.

כמו כן עיין בכתבי הרד”צ הופמן, הנה מקור לדוגמא http://www.daat.ac.il/daat/Tanach/parshanut/radats-2.htm
אבל יש עוד הרבה מאוד ספרים שלו ומאמרים.

יש גם במסכת סופרים, על ההגה על פי רוב שבין 3 ספרי תורה

בהצלחה רבה

Back to top button