ברכת \ הבטחת הצדיקים

שו"תקטגוריה: אמונהברכת \ הבטחת הצדיקים
יוסי שאל לפני 5 שנים

מתוך: "בחדרי חרדים:
השבר הכבר שפקד את משפחת שטייר מבית שמש בהילקח מהם ראש המשפחה, האברך הצעיר רבי ישראל ז"ל, מפארי חסידות גור בעיר ומגדולי תלמידי החכמים שבה, שנפטר לאחר המחלה הקשה שקיננה בגופו, הביאה את בני המשפחה לשאול מדוע ברכת הצדיקים שבירכו את החולה שיתרפא וכן הבטחתם שיבריא – לא התקיימו. 
מי שענה לשאלה הקשה הוא הגאון החסיד רבי יצחק דוד אלתר, בן האדמו"ר ה'פני מנחם' מגור זצוק"ל וראש כולל להוראה של חסידי גור בבני ברק, שבמכתב בן חמישה סעיפים, המתפרסם בפרסום ראשון ב'בחדרי חרדים', מסביר את הדברים, באופן מפעים, המחזק את האמונה בצדיקים ובבורא עולם. 
'בחדרי' מביא את מכתבו, שנשלח לבני המשפחה, כשבהוראת שעה לבנו רבי ישראל מרדכי מבית שמש, הוא כותב כי אפשר להראות את הדף לכל מי שזקוק. וכך כותב הגרי"ד:
"א. כ"ק ה'בית ישראל' היה בביקור חולים אצל החסיד רבי לייבל וייסבום ז"ל כשבועיים לפני פטירתו ואמר לו הריני מבטיח לך שתבוא אצלי עוד נסיעות וכשיצא פנה לר"ב קורניק ז"ל ואמר לו אני יודע שהוא עומד להסתלק אך מה לא עושים בשביל לחזק יהודי". 
"וכך גם היה אל אבי מורי ה'פני מנחם' שאמר ליהודי בטלפון בערב שבועות 'תתפוס אותי במילים שהבטחתי לך לזכות לשמחה אצל נכדך' וכשסיים השיחה אמר לי מה אני לא יעשה בשביל לחזקו ואע"פ שאני יודע שימיו ספורים". 
"ב. כל אדם סופו למות, ולפי הרופאים הרבה פעמים אין לו תפקוד יותר מכמה חודשים או ימים ועל ידי ברכת הצדיק לרפואה שלמה זוכה לעוד אריכות ימים ולפעמים גם לזכות להשיא את יוצאי חלציו על אף שסופו מת מאותו מחלה". 
"ג. מי לנו גדול ממשה רבינו ע"ה שהתפלל תקט"ו תפילות ולא הועיל, כן ברכת צדיקים הוא כעין תפילה ולפעמים מועיל לגמרי, לפעמים למחצה, ולפעמים גם זה לא". 
"ד. יש פעמים שזה בבחינת מאמר הנביא אלישע 'וה' העלים ממני', שלאחר שמת בן השונמית ובאה אליו שאל לה השלום לילד, ועיין במשך חכמה מה שכתב בזה". 
"ה. ברכת צדיק הוא כעין ברכה מהשי"ת ולא תמיד יש כלי לקבלה, ולפעמים זכות המקבל עדיין לא מספיק לקבל הברכה".
 
מה דעתך?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 5 שנים

הסיפור המבדח הזה מזכיר לי את המעשייה המבדחת לא פחות על ר"ש שבדרון שאמר פעם ששמע בשם החזו"א שמותר לומר דברים בשם אדם גדול כדי שיקבלו ממנו (כן הוא במג"א סי' קנו, ומקורו טהור בגמרא). ואז הוסיף: ואל תשאלו אותי אם החזו"א באמת אמר זאת.
אני תוהה, האם באמת אפשר להאמין לדובר שכך שמע מפי הני צדיקי עליון, שהרי אם מותר לשקר כדי לחזק אנשים מישראל אולי גם הוא עצמו עושה זאת? הרי ברור שבלי זה תיפגם אמונתם הקדושה והטהורה באותן הבטחות של חסידי וצדיקי עליון ל"ע.
לגבי מה שכתוב שם בסוף אני כן מקבל. וכבר קדמו ר"א וסרמן שהביא את הגמרא שהמבדי לעל הכוס הוויין לו בנים זכרים, והקשה שמצינו לא מעט כאלו שוודאי הבדילו על הכוס ולא היו להם בנים כלל או בנים זכרים. ותי' שההבדלה על הכוס היא סגולה לבנים זכרים, אבל לפעמים יש דברים שהם סגולות לכך שלא יהיו בנים (למשל בעוון נדרים בנים מתים). ולכן בפועל לא תמיד הבטחות כאלה מתקיימות. וראה בארוכה במאמרי על האוקימתות:
https://mikyab.net/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%91%D7%98-%D7%90%D7%A4%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%AA/ 

ישי הגיב לפני 5 שנים

וכבר אמר סוקרטס שאסור להאמין לשום ציטוט באינטרנט

mikyab צוות הגיב לפני 5 שנים

הנה דוגמה שקיבלתי כעת בואטסאפ:
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?t=27699
הרב שפרן שם על השולחן את מה שחושבים רבים ולא אומרים.

ישי הגיב לפני 5 שנים

איך זה קשור? או שמא זה אמור להיות במקום אחר?

mikyab צוות הגיב לפני 5 שנים

גם זה גילוי של "שקר קדוש". במקום לומר שחכמים היום פוסקים נגד ההלכה מחביאים את זה מאחורי טיעוני סמכות, ובא שפרן ושם את זה על השולחן.

השאר תגובה

Back to top button