גדר תנאי הסכך

שו"תגדר תנאי הסכך
הראל שאל לפני 3 שנים

שלום הרב, 
יצא לי חשבון קצר בסוג' בסוכה ורציתי לשאול מה דעתך. 
בשיטת רש"י בסוכה תחת האילן מבואר שכאשר הסכך הכשר מצד עצמו לא מספיק, ניתן לכופף את ענפי האילן ולבטלם בו, ואם עכשיו נמצא שצלתה מרובה מחמתה הסכך כשר. 
לכאו' עולה מכאן שביטול ברוב מהפך את המיעוט להיות כדין הרוב (אע"פ שזה לא ביטול רגיל ברוב, איני מכיר מספיק את הסוג'). חשבתי לדחות ולומר שזה לא מוכרח, שכן אפשר לומר שתנאי הכשרות של הסכך אינם תנאים חיוביים, אלא רק 'פסולים', וממילא כאן הסכך רק מתבטל ממה שהוא היה ונשאר 'ניטרלי' וממילא כשר. זה אפשרי? 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

שיטת רש"י ספציפית היא שלא צריך רוב סכך כשר. די שלא יהיה רוב פסול. לכן מחצה על מחצה כשר. האחרונים מדייקים מדבריו בתחילת סוכה שאפילו מיעוט היה כשר לו לא היה בטל ברוב חמה. כל מה שחמתה מרובה מצילתה פוסל הוא רק מפני שזה מבטל את מיעוט הצל. לכן לשיטת רש"י אי אפשר לדייק מכאן מאומה על גדרי ביטול ברוב. האחרונים מדברים על זה בריש סוכה.

הראל הגיב לפני 3 שנים

אם הבנתי נכון לפי ההסבר של הרב הסיבה שבמקרה שעירב את ענפי האילן יש סכך כשר הוא שיש מיעוט של סכך כשר, ואין רוב חמה שתבטל?
ומה לגבי עצם הסברא שהעליתי? [אח"כ ראיתי בהר צבי יו"ד צ"ג שדן כעי"ז לחלק בין עירוב של מצה ברוב מצות שמורות, ועירוב של כלי של עכו"ם שזקוק לטבילה ברוב כלים של ישראל].

מיכי הגיב לפני 3 שנים

הסברא שאמרת תלויה במה שכתבתי, כלומר בשאלה האם נדרש רוב כשר או די שלא יהיה רוב פסול.

השאר תגובה

Back to top button