דואליסטיות

שו"תקטגוריה: אמונהדואליסטיות
אליחד שאל לפני 3 שנים

שלום וברכה,
מי שעיקר אמונתו מבוססת על המסורת האם יוכל להיות דואליסט?
מדוע לא ניתן להניח שכמעט כל מה שכתוב בתורה אמת? (מלבד השם אחד).
האם ישנן טענות חותכות נגד הדואליסטיות?
אני מעוניין מאוד להמשיך להאמין באחד אלא שלא מצאתי הסבר טוב מדוע לשלול איזהו שטנצ'יק קטן שעלול לחבל אך להסביר את בעיית הרע.

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

לא הבנתי את השאלה. מי אוסר עליך להאמין בקיומו של שטן? חז"ל גם האמינו בזה כנראה.
מעבר לזה, השאלה האם אלוקים הוא אחד או יותר אינה מוגדרת היטב. בעיניי אלו מילים בעלמא. האם אדם הוא יצור אחד או אוסף תאים/מולקולות/חלקיקים אלמנטריים? שאלה של סקלה ושל הגדרה. האם כוורת דבורים או נמלים היא בע"ח אחד או הרבה? שאלה של הגדרה.
 

אליחד הגיב לפני 3 שנים

א. אם זו רק שאלה של הגדרה אזי מה כוונת הרמב"ם בהלכות יסודי התורה פ"א ה"ז "וידיעת דבר זה מצות עשה שנאמר ה' אלקינו ה' אחד"? ומדוע טרח להוכיח בתחילת הפסקה את הידיעה הזו?
ב. האם ההוכחה הינה טובה?

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

א. כדאי לשאול אותו. כשמדובר על אלילים יש משמעות לריבוי (פוליתאיזם), אבל לגבי א-ל מופשט שאינך יודע עליו מאומה קשה להגדיר ריבוי או אחדות.
ב. איזו הוכחה? למה?

אליחד הגיב לפני 3 שנים

א. האם הוכחת הרמב"ם להיות האל אחד הינה נכונה?
"אילו היו האלוהות הרבה היו גופין וגוויות מפני שאין הנמנין במציאתן נפרדין זה מזה אלא במאורעין שיארעו הגופות והגויות".
ב. מה זה אומר על עולם הדעות? הכל אחד? אין טוב ורע? כל דבר שאינו גוף או בעל השפעה על גוף הוא אחד?

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

א. נראה שהוא בעצם אומר שדברים רוחניים לא יכולים להיות מרובים. זה נשמע לי אבסורד. יש למשל כמה נשמות שונות (של בני אדם שונים). צריך לבדוק את דבריו בפנים.
מעבר לזה, נראה שהוא מניח כאן את עקרון זהות הבלתי נבדלים של לייבניץ, ואני חולק עליו בזה (ראה בשתי עגלות שער שני).
ב. יש טוב ורע. אלו לא שני עצמים אלא שתי קטגוריות. הרמב"ם לא דיבר על זה.

השאר תגובה

Back to top button