דרישת טעמא דקרא

שו"תדרישת טעמא דקרא
איתן שאל לפני 3 שבועות

בשתשובה בשו"ת כאן  אתה מזכיר אתת התוספות רא"ש בבבא מציעא צ שסובר שכשהטעם ברור כן דורשים
חיפשתי שם ולא מצאתי, תוכל אולי להסביר איפה הוא מתכוון לזה?
בנוסף אם יש מקום שכתבת על הנושע בצורה מסודרת אשמח אם תוכל להפנות אותי אליו
תודה רבה!

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שבועות

ראה ישלח שרשיו, במאמר לשורש החמישי.
תוס' רא"ש ב"מ צ ע"א:
היתה אוכלת ומתרזת מהו. אפילו למאן דלא דריש טעמא דקרא לקמן בפרק המקבל (קט"ו א') דאמר אלמנה בין עניה בין עשירה אין ממשכנין אותה היינו משום דפשטיה דקרא משמע בין עניה בין עשירה, אבל הכא פשיטא דרחמנא לא אזהר אלא לטובתה של בהמה אי משום דמעלו לה אי משום דלא ליצטער.

השאר תגובה

Back to top button