האם תחזית מוצלחת יכולות להוות קריטריון אישוש לשליחות הנביא גם כשיש בדבריו עמימות?

שו”תהאם תחזית מוצלחת יכולות להוות קריטריון אישוש לשליחות הנביא גם כשיש בדבריו עמימות?
Copenhagen שאל לפני 2 שנים

כידוע, התורה רואה בהתגשמות תחזיות על העתיד הנאמרות על ידי נביא כקריטריון אישוש לאותנטיות של שליחותו בדבר ה’ (דברים יח ועוד). אולם מה קורה כשנביא כלשהו מספק תחזיות שניתנות להתפרש בכמה אופנים? במצבים כאלה קורה שלאחר שעובר זמן ניתן לפרש את הנבואה בדיעבד על פי האירועים שקרו. האם עדיין ניתן להשתמש בהתגשמות תחזיותיו כראיה לשליחותו?
 
מצד אחד, ברור לנו, ש”נבואה” שמלכתחילה יכלה לסבול כל פרשנות כמו התחזיות העמומות במדור האסטרולוגיה בעיתון השבועי, תחזית שכל אירוע בעולם יכול היה למפרע להגשים אותה, בעצם אינה אומרת כלום. מצד שני, יתכנו תחזיות שאומנם ניתן לפרש במספר אופנים, אולם מידת הפירוט גבוהה מספיק כך שעדיין הסיכוי שהיא תתגשם קלוש ביותר. מה שדרוש הוא אפוא שיתקיים איזשהו יחס בין כמות הפרשנויות הסבירות שניתן יהיה בדיעבד לייחס לנבואה לבין הסיכוי שהאירועים יקרו מנקודת המבט של מועד פרסומה. אם למשל נאמר לצורך העניין שכמות הפרשנויות האפשרית לטקסט נבואי מסוים אינה עולה על 10, ולעומת זאת הסיכוי שהאירועים שהתגשמו, שלגביהם נודע למפרע שהן תואמות את הנבואה, הוא אחד לעשר מליון, הרי שלמרות העמימות המסוימת עדיין מדובר באישוש מצוין לשליחות הנביא (לכאורה סיכוי של אחד למליון).
 
במילים אחרות, ככל שהסבירות האפריורית שהאירועים יקרו נמוכה יותר וככל שטווח הפרשנויות המתקבלות על הדעת מצומצם יותר – מתקבל אישוש טוב יותר. ולהפך.
 
מה דעת הרב?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 שנים

ברור שאתה צודק. השאלה עד כמה הפרשנות עמומה בנבואות הנדונות. ראה טור 88.
הנושא נדון כאן ואף הבאתי קטע מספרי. קופנהגן עסק בכך באריכות גם כאן.
כעת מצאתי כאן:
https://mikyab.net/%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%94%D7%AA%D7%92%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%AA
וגם כאן:
https://mikyab.net/%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%A0%D7%91%D7%95%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%9F-%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94-2
אבל יש עוד (כולל הקטע מספרי) שכעת לא מצאתי.

פשיטא הגיב לפני 2 שנים

הכידוע שלך זה פרשנות של מי שרוצה להאמין במכשפים במנחשים ומעוננים.
והסיבה שהתורה מביאה את התנאי לידיעת העתיד זה כי רק אדם חכם עם הרבה ניסיון יכול לראות את הנולד. והתורה מעדיפה שהכסילים ילכו אחרי החכמים.

משה הגיב לפני 2 שנים

לגבי העמימות – ראה גמ’ מדהימה בשלהי מו”ק

השאר תגובה