הנצרות היא דת רציונאלית?

שו"תקטגוריה: אמונההנצרות היא דת רציונאלית?
מ"ע שאל לפני שנה 1

שלום, הרב.
הרב כתב ע"כ שהאמונה בנצרות איננה אי-רציונלית, וכן שאין כ"כ טעם בעצם ההתעסקות בסוגייה זו.https://mikyab.net/%D7%A9%D7%95%D7%AA/%d7%94%d7%a0%d7%a6%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%99%d7%90-%d7%93%d7%aa-%d7%a8%d7%a6%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%aa.
[במק"א הרב כתב קצת באו"א. https://mikyab.net/%D7%A9%D7%95%D7%AA/%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a2%d7%aa-%d7%94%d7%a0%d7%a6%d7%a8%d7%95%d7%aa%5D. 
מדוע אין דברי הרב דומים ל'הימור של פסקל'. שכן, אם מגדירים היפותטית שההסתברות שחל חיוב לקיים את ההלכה (תושבע"פ) הינה 2\1, הרי שלולא שמהמרים ע"כ שאמונת הנצרות איננה אמת קיים ספק אפיסטמי האם ההלכה מחייבת?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני שנה 1

לא רואה שום סתירה. אמונה היא אמונה, ולסיפורי הניסים אפשר לתת פרשנויות כרצונך. בדיוק כמו אצלנו.
לא הבנתי מה שאלת מההימור של פסקל. בעיניי ההימור הזה הוא סתם שטות גם ברמה הסטטיסטית, כפי שביארתי בספרי אלוהים משחק בקוביות.

mikyab צוות הגיב לפני שנה 1

ראה טור 408

מ"ע הגיב לפני שנה 1

כוונתי לשאול מתוך הנחה שמי שאיננו מבין מאומה באמונה הנוצרית ובוויכוח היהודי-נוצרי (כמוני), הרי שלגביו קיים ספק האם אמונת הנצרות הינה אמת\שקר, ולכאורה בחירה במחויבות להלכה הינה הימור גרידא. [שלא כאמונה בבורא, שמסיבה כלשהיא האדם מכריע כצד מסוים, בשאלה הנ"ל לכאורה א"א כלל להכריע הכרעה רציונלית, כשם שאדם שאיננו מתמטיקאי אין בידו להכריע בשאלות מתמטיות].

מיכי הגיב לפני שנה 1

אם חשוב לך להכריע, עליך לבדוק. אין ארוחות חינם.

השאר תגובה

Back to top button