השפעת תפילות בימינו

שו"תקטגוריה: אמונההשפעת תפילות בימינו
שואל שאל לפני 7 שנים

עניין אותי לדעת מה דעתך בנושא התפילות, האם אכן ישנה השפעה שמימית גם בימינו אנו, שהרי מבחינה סטטיסטית גרידא אני מאמין שאם נערוך סיקור מקצועי על מצב החולים עליהם התפללו לא נמצא בהם אחוז מתרפאים גדול מזה שלא התפללו עליהם (אני משער שכך גם אתה מסיק).

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 7 שנים

אני מסכים לגמרי, ואף כתבתי זאת כמה פעמים באתר שלי (ואני מרחיב על כך גם בספר התיאולוגיה שאני כותב כעת).
ראה בינתיים דיון משיק כאן.
——————————————————————————————
שואל:
ומה באמת משמעות התפילה בעיניך ? (אם בכלל)
והאם אותו הסתר פנים שהנך עוסק במאמר טוען גם שבאותה מידה בעתיד תהיה לנו פחות התגלות שמימית ורוחנית (עולם הבא, ביאת המשיח וכו')
אני מוכרח להודות לך שוב שאע"פ שהנך עסוק בכתיבת ספר ומן הסתם בעוד מגוון רחב של דברים אתה מתפנה לענות לכל שואל.

——————————————————————————————
הרב:
גם בזה אני מאריך בספר. ככלל, יש לחלק בין בקשות לשאר התפילה. הבקשות מצפות שהקב"ה יתערב ויעזור לנו, כלומר יחרוג מהטבע. זה בד"כ לא קורה, אמנם אי אפשר לשלול את האפשרות שלפעמים כן. לכן לא הייתי מבקש על דברים שיש להם פתרון רגיל, אלא רק על מצבים אקוטיים שאין לי בשבילם פתרון טבעי. וגם אז אל תבנה על זה, כי דומני שבד"כ זה לא נענה.
איני יודע מה יהיה לעתיד לבוא, אבל ככל שאני מבין כיוון התהליך הוא הסתלקות הדרגתית של הקב"ה מהעולם. אולי בעתיד יהיה מצב שונה וההתגלות שלו אחרי שכבר התבגרנו לא תפריע. איני יודע. 
——————————————————————————————

שואל:
אתה סבור כי גם בשנים האחרונות אנו עדים לתהליך התרחקות הדרגתי?
——————————————————————————————

הרב:
ברור שאי אפשר לחוש בשינוי לאורך סקלה של כמה שנים. מדובר בתהליך היסטורי. ככלל, תחושתי היא שבשנים שאני בהכרה אין מעורבות אלוהית בעולם. זה מה שאני יכול לומר מהתרשמותי.

——————————————————————————————
שלומי:
בשולי עניין התפילה, לאיזה בית מקדש אתה מתפלל אם בכלל? האם החויה הדתית הזו נראית לך מתאימה לתיאור ההתבגרות של העולם ול"חירותו הקשה" של המאמין? 
——————————————————————————————
הרב:
הנושא הזה נדון בכמה תשובות שעלו כעת לאתר סביב תשעת הימים. אמרתי שם שמנקודת מבטי היום ביהמ"ק נראה רחוק מחלומות הכיסופים שלי (בית מטבחיים שבו הכהנים הולכים עד ארכובותיהם בדם), אבל אולי כשאהיה שם ואחווה את זה אבין שיש לזה משמעות רוחנית גדולה שלא מובנת לי היום.
לכן אני לא ממש מתפלל להקמת ביהמ"ק אלא במסגרת התפילות הקבועות, ושם אני מתכוין לאותו בימ"ק שתהיה לו משמעות בעיני מי שחווה אותו (תפילה על תנאי של ליטווק, כמו תנאי האבנ"ז על האפיקומן). ואני בעיקר מתפלל שאבין על מה יש להתפלל כאן (כלומר להבין את החשיבות שלו, אם אכן ישנה כזאת).
מעבר לזה, אם יש מצווה לבנות את ביהמ"ק מה מקום להתפלל לקב"ה על כך? "מה תזעק אליי, דבר אל בני ישראל ויסעו".

השאר תגובה

Back to top button