השתמשות בכספי צדקה של הקרן לידידות

שו"תקטגוריה: הלכההשתמשות בכספי צדקה של הקרן לידידות
אורן שאל לפני 7 שנים

שלום הרב,
האם לדעתך מותר להשתמש בכספי צדקה של הקרן לידידות (קרן שמגייסת כספים מנוצרים אוונגליסטים)?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 7 שנים

בפשטות נראה שאסור משום "ביבוש קצירה" (בגמרא ב"ב י ע"ב מובא האיסור כדי לא לזכות אותם בשכר מצווה) וכן אם זה פרהסיא אסור גם משום חילול השם (סנהדרין כו). אמנם יש כמה וכמה צדדים להקל: השאלה האם אסור גם כשזה נעשה באופן מאורגן, והאם זו פרהסיא עבור המקבל הבודד, והשאלה האם כשהם בין כה וכה כבר הקימו קרן ואני רק נוטל ממנה יש בזה איסור. ואם אינם עוע"ז ובוודאי אם הם אוהבי ישראל נראה מסברא שאין איסור לזכותם. ראה שו"ע ונו"כ יו"ד סי' רנד.
ראה כמה מקורות כאן: http://www.srugim.co.il/80377-%D7%A4%D7%A1%D7%A7-%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C-%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%94-%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A6%D7%93%D7%A7%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%A0%D7%95%D7%A6%D7%A8
מעבר לזה אני חש לא בנוח לאסור על אנשים נזקקים להשתמש בכספי צדקה כשאני לא נותן להם מקור כספי אחר במקום זה. אם מדובר באיסור גמור – ניחא. אבל כשיש צדדים להקל אז ודאי שזו החלטה של כל אדם לעצמו. בשו"ע עצמו שם ס"א כתב שכשאין לו מניין להתפרנס מותר בצינעא.

השאר תגובה

Back to top button