התנגשות בין חיובי כיבוד

שו"תקטגוריה: הלכההתנגשות בין חיובי כיבוד
שואל שאל לפני 7 שנים

יש כלל ידוע שהילד מחויב לכבד את אביו, אלא במקום שאביו מבקש לעבור על ההלכה, שאז אומרים שמכיוון שגם האב מחויב בכבודו של הקב"ה על הילד לסרב לאביו. האם לפי אותו שיקול נגיד שגם אישה מחויבת במורא הוריה אפילו במקום שזה סותר את כבוד בעלה מכיוון שגם בעלה מחויב במורא הורי האישה מדרבנן? (הבנתי שלא כך ההלכה)

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 7 שנים

התפיסה ההלכתית היא שהאישה עוברת מרשת הוריה לרשות בעלה, ולכן כשאין סתירה גם הבעל חייב בכבוד הוריה, אבל כשיש סתירה היא חייבת בכבודו ולא בכבודם. אבל ספק בעיניי עד כמה בימינו יש לכל זה מקום, שהרי האישה אינה ברשות בעלה באותו מובן.
——————————————————————————————
שואל:
למה לא ניתן להפעיל פה את הכלל שאם שניים חייבים בכבודו של צד ג', אז במקרה של התנגשות בין חיוב כיבוד של צד א' את צד ב', וחיוב כיבוד של צד א' לצד ג', חיוב הכיבוד לצד ג' גובר?
——————————————————————————————
הרב:
לא הבנתי את השאלה. היא נסובה על ההו"א או על תשובתי? רק אומר שיש הבדל בין המקרים. הבן חייב בכבוד הקב"ה לא דרך הוריו אלא ישירות. אבל הבעל חייב בכבוד הורי אישתו דרכה (ולכן ברגע שהיא עצמו לא חייב מפאת כבודו שלו, ברור שגם הוא לא חייב).

מושה הגיב לפני 7 שנים

ונניח שהוריה חכמים יותר מהוריו- ומאישתו וממנו היהא חייב בכיבודם בחובה?
וגם לא הבנתי כבוד הרב- אם הוא זה היא כי שניהם אחד הם אז נבין שגם הוא חייב בכיבוד הוריה בדיוק כפי שהיא חייבת בכיבוד הוריו
ומה נגיד על בניהם שהם חייבים בכיבוד סביהם וסבתותיהם דרך אביהם ואימם? היתכן שלא יחויבו במקרה שהוריהם לא חייבים מפאת כבודם שלהם (האב והאם) בעצמם להוריהם (הסב והסבתא)?

מיכי צוות הגיב לפני 7 שנים

מה הקשר לחכמה שלהם? לא הבנתי כאן מילה, ובפרט לא מה הקשר בין כל זה לבין מה שכתבתי.

מושה הגיב לפני 7 שנים

אדם חייב בכבוד החכמים קודם כל ואם אביו ת"ח יכבדהו במעלה מאשר רבו. מכאן נובעת השאלה.

איש ואשתו אחד הם – חייבים בכבוד אחד את השני אבל זה ברור – הבעיה כשהם צריכים לכבד הורי השני אע"פ שזה סותר כיבוד השני, במקרה כזה אני חושב שכיבוד ההורה גדול מכיבוד בן הזוג כי גם בן הזוג חייב בכבוד הורי שני הצדדים.

מיכי צוות הגיב לפני 7 שנים

אם יש אדם שיש חובה לכבדו משני טעמים זה יגבר על חובה מטעם אחד. כך מפורש בש"ס לגבי אביו שהוא גם ת"ח (או גם רבו).

לגבי כבוד הורי האישה, הסברתי בדבריי למעלה מדוע השיקול הזה לא נכון.

מושה הגיב לפני 7 שנים

אפשר להסביר במילים אחרות לגבי כיבוד הורי האישה כי אני מתקשה בהבנה.

מיכי צוות הגיב לפני 7 שנים

כיבוד הורי האישה הוא חלק מכבוד האישה. ולכן כשהוא לא חייב לכבד את אשתו (כי זה מתנגש עם הכבוד שלה כלפיו) הוא גם לא חייב בכבוד הוריה. וממילא גם היא לא חייבת בכבוד הוריה על חשבונו. כאן זה נוטה מהשיקול לגבי אתה והם חייבים בכבודי.

מושה הגיב לפני 7 שנים

זה מעניין, עד לכדי קצת מוזר כי הציווי הוא כבד את אביך ואת אמך- הם עשו אותו, זה שהוא התחתן איתה, הוא עדיין בנם! עוד לפני שהתחתן איתה, אז איך אפשר ל"כסות" את הציווי כאשר זה מתנגש בכיבוד אישתו?
לא הבנתי למה אתה מכניס את ה' בעניין?

מיכי צוות הגיב לפני 7 שנים

מושה חזור וקרא שוב את השאלה. השאלה היתה מדוע שהאישה לא תהיה חייבת בכבוד הוריה על חשבון בעלה בגלל השיקול שגם הוא חייב בכבודם (כמו החובה לא לציית להורים כשהם מורים לו לעשות עבירה, כי גם הם חייבים בכבוד המקום).

מושה הגיב לפני 7 שנים

טוב- כנראה הייתי על גל אחר כששאלתי. אז אפשר לסכם כך

הבעל והאישה חייבים בכבוד הוריהם משני הצדדים תמיד עד שזה מגיע לכיבוד המנוגד לכבוד קוננו.

השאר תגובה

Back to top button