זמן ר"ת

שו"תקטגוריה: הלכהזמן ר"ת
יוסף שאל לפני 7 שנים

שלום כבוד הרב,
רציתי לשאול האם לדעתך יש עניין להוציא את השבת בזמן צאה"כ של רבינו תם.
הרב עובדיה זצ"ל, סובר שכיון שכך פסק המחבר בשו"ע, וכן סוברים הרבה ראשונים, ממילא ראוי לכל ירא שמיים שיחמיר בכך, מה גם שאנו רואים שאין חושך מוחלט בזמן צאה"כ שלפי הגאונים, וזה מחזק את דעת ר"ת בכך שיש שתי שקיעות.
וקשה לי, שהרי תינוק שנולד בליל שבת בזמן צאה"כ של הגאונים, כו"ע מודים, ובכללם הרב עובדיה, שנמול אותו בשבת, למרות שיש כאן ספק איסור דאורייתא לשיטת ר"ת (דלדעתו התינוק נולד ביום שישי). וכיצד ננהג לחומרא בדבר שאנו נוהגים כמותו לקולא באיסורים דאורייתא, או לחילופין מדוע לא נדחה את המילה בשל טענה זו?האם זו לא ראיה מוחצת לכך שנדחתה שיטת ר"ת מהלכה לגמרי?
כמו"כ הרב עובדיה זצ"ל טוען שאין לומר שהדעה הזו נכונה רק בחו"ל, שהרי המחבר היה גר בא"י, ומכאן מוכח שכך פסק גם בארץ, וכיון שהיה מרא דארעא דא"י ראוי להחמיר כמותו.
וקשה לי על כך, דא"כ כיצד נוהגים היום כל עמא דארעא והת"ח דלא כפסקו של מרן המחבר אם הוא היה בזמנם פוסק הדור? אני מניח כמובן שזה לא התחיל מהדורות האחרונים שאחרי המחבר. (ואותה קושיא אגב קשה לי לגבי תפילין דר"ת, וכי מה נהגו עד אז? כיצד היו מסודרים הפרשיות של כל הדורות לפניהם? ואכמ"ל).
אשמח לשמוע את דעתך בעניין.

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 7 שנים

אתחיל מהסוף. דומני ששיטת ר"ת בתפילין לא התחדשה בזמנו. אפילו בחפירות במצדה מצאו תפילין כשיטת ר"ת. לכן זו כנראה מחלוקת קדומה. בשו"ת מן השמים (כמדומני סי' ג) שאל על כך וענו לו שכמחלוקת למטה כן מחלוקת למעלה.
ככלל, במחלוקות הלכתיות איני חושב שנכון למנות דעות לכאן ולכאן, אלא אם אתה בספק. אם יש לך עמדה משלך לך לפיה.
במילה אין קושיא כי ה"חומרא" שאתה מציע שם (למול בשישי) אתי לידי קולא. אם תמול אותו ביום ו כשיטת ר"ת אזי לשיטת החולקים מלת אותו לפני השמיני. לכן ודאי עדיף למול בשבת שלשיטת ר""ת הוא  מילה מאוחרת אבל לפחות לא לפני זמנה. אמנם ניתן לדון מדוע לא לדחות את המילה, אלא שזה מכניס אותנו לשאלה של ספק עשה דוחה ל"ת (שהאריך בה השד"ח). אבל יש לדחות מדין מילה בביה"ש, ואכ"מ.\
דומני שכוונת הרב עובדיה אינה להתייחס לזה כספק, אלא שראוי להחמיר כשיטת רוב הראשונים. ועדיין גם הוא מסכים שהלכה לא כר"ת אלא שלחוש לשיטתו זו חומרא ראויה.
 
 

השאר תגובה

Back to top button