חז"ל לא ידעו לספור?

שו”תחז"ל לא ידעו לספור?
א. שאל לפני שנה 1

איתא בקידושין [ל, א]: ‘תנו רבנן: חמשת אלפים ושמונה מאות ושמונים ושמונה פסוקים הוו פסוקי ס”ת’ אבל בכל התורה יש 5845 פסוקים. הם לא ידעו לספור? 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני שנה 1

לא יודע. נאמרו בזה כל מיני תירוצים, ולא נכנסתי לעובי הקורה בזה.

השאר תגובה