חזרה בתשובה אינסטנט?

שו"תקטגוריה: אמונהחזרה בתשובה אינסטנט?
יהושע שאל לפני 10 חודשים

שלום,
לא כל כך הבנתי את דברי הרמב"ם – 
כמה מעולה מעלת התשובה אמש היה זה מובדל מה' אלהי ישראל שנאמר עונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלהיכם צועק ואינו נענה שנאמר כי תרבו תפלה וגו' ועושה מצות וטורפין אותן בפניו שנאמר מי בקש זאת מידכם רמוס חצרי מי גם בכם ויסגר דלתים וגו' והיום הוא מודבק בשכינה שנאמר ואתם הדבקים בה' אלהיכם צועק ונענה מיד שנאמר והיה טרם יקראו ואני אענה ועושה מצות ומקבלין אותן בנחת ושמחה שנאמר כי כבר רצה האלהים את מעשיך ולא עוד אלא שמתאוים להם שנאמר וערבה לה' מנחת יהודה וירושלם כימי עולם וכשנים קדמוניות.
 
זה נראה פשוט וקל ותוך פחות מ-24 שעות.
אני יודע מניסיון אישי ומעוד אנשים שזה לא בדיוק ככה

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 10 חודשים

השאר תגובה

Back to top button