ישיבה מופרדת בחתונה

שו"תקטגוריה: הלכהישיבה מופרדת בחתונה
ש' שאל לפני 7 שנים

שלום הרב ! אני מתחתן עוד חודשיים ורציתי לדעת האם על פי ההלכה צריך בחתונה גם ישיבה מופרדת או שאפשר רק ריקודים מופרדים וישיבה מעורבת 
בתודה

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 7 שנים

מזל טוב. שתרוו רוב נחת ואושר זה מזו ובכלל.
אין הלכה בעניין הישיבה. הכל לפי מנהג המקום והחברה בה אתה חי.

שחר הגיב לפני 7 שנים

אין את דעת הב"ח והלבוש?

מיכי צוות הגיב לפני 7 שנים

לא הבנתי. איזה ב"ח ולבוש?

שחר הגיב לפני 7 שנים

ב"ח שאין לומר שהשמחה במעונו כנשים וגברים בחדר אחד.
הלבוש היקל מכייון שכיום רגילים האנשים והנשים להיות יחדיו.

מיכי צוות הגיב לפני 7 שנים

נו, אז עיניך הרואות שזה עניין של נורמות מקובלות ולא של הלכה קשיחה. זה מזכיר לי את מה שמובא מהחת"ס ששאלוהו על סדר אמירת קדיש בין אבלים, והוא הורה הוראה כלשהי. אמרו לו שהמג"א אומר ההיפך, והוא ענה שכל אחד וההגרלה שלו (כלומר שהוא עצמו עשה הגרלה כמו שהמג"א עשה הגרלה, כי אין באמת תשובה הלכתית).

שחר הגיב לפני 7 שנים

אני לא מבין.. הב"ח (וגם הב"ש) סובר שזו ההלכה והלבוש סובר שזו ההלכה.. מה זה הלכה קשיחה?! שכל הדעות מסכימים לאותו דבר?! כאשר שני פוסקים סוברים אחרת זה מנהג? אתה בעצמך קורא לזה הורה הוראה.. (לענ"ד להורות זה הלכה..)

מיכי צוות הגיב לפני 7 שנים

הלבוש עצמו מלמד אותך שאלו לא חילוקי דעות אלא נוהג ונורמות מקובלות. לכן כתבתי שזו לא הלכה קשיחה. אם הב"ח היה חי במקום של הלבוש אולי היה אומר כמוהו. זה לא כמו מחלוקת הלכתית אחרת שלא תלויה במקום ובזמן. הנורמות של צניעות מעצם טיבן הן פונקציה של החברה והמקום (ברור שחרדי במסגרת מעורבת עובר חוויה שונה מאשר דתי מודרני), ולכן גם אם קובעים הלכה ביחס למצב כזה זו הלכה שמשקפת נורמות ולא הלכה שניתן ללמוד ממנה למקום וזמן אחר. לזה קראתי הלכה לא קשיחה או לא הלכה קשיחה. כך לדוגמה, אם יש מקום שבו נוהגים ללכת עם מכנסיים קצרים אז אפשר להתיר להתפלל במכנסיים כאלה, ובמקום שלא – אז לא. התוצאה תהיה הלכה, אבל אם אני מתלבט בשאלה זו במקום אחר, אזי דעות פוסקים משני הקשרים שונים כאלה לא תהיינה רלוונטיות.

שחר הגיב לפני 7 שנים

א. אם יהיו שם נשים שלא בלבוש צנוע אין חובת הפרדה?
ב. מה שהורה החת"ס והמג"א זה היה דווקא במקומם אבל במקום אחר הם היו פוסקים אחרת? (המג"א לא אמר זאת בכל המקומות?)
ג. מה הכוונה (ביאור של החת"ס) עשה הגרלה?
תודה רבה על ההתייחסות.

מיכי צוות הגיב לפני 7 שנים

א. לא יותר מאשר ברחוב. זהו דין אי אפשר ולא קא מכוין. כמובן שריקודים שאני.
ב-ג. אצל המג"א והחת"ס זו בכלל לא שאלה שתלויה במקום אלא שאלה לא הלכתית. מה שהוא התכוין זה שאין לזה תשובה הלכתית, אבל השואל מצפה לתשובה (כך קורה הרבה), ואז הרב פשוט עושה הגרלה, כלומר נפיץ תשובה סתם כך (כעין שודא דדייני כדי לסיים את הדיון בשורה תחתונה). אבל בגלל שהשואל מצפה לתשובה הלכתית אז הרב לא מגלה לו שהתשובה היא סתם הגרלה אלא עונה לו בפנים רציניות כאילו זו תוצאה של בירור הלכתי מעמיק. נזכרתי במקרה הזה כי הוא מדגים מענה לשאלות לא הלכתיות. זה לא קשור למסקנות לגבי מקומות אחרים. כאן לא נכון להסיק מזה מסקנה לגבי שום מקום ושום מקרה. זו סתם הנפצה (=הגרלה).

שחר הגיב לפני 7 שנים

מחילה שאני חופר בנושא. הוא פשוט נוגע לי.
אם יש מוזמן שברחוב שלו ובסביבתו לא הולכים בצורה שיבואו לחתונה (שברחובו צנוע יותר) אז בשבילו חייב לעשות מחיצה כי אחרת אני מכשילו?

מיכי צוות הגיב לפני 7 שנים

לא. אתה לא חייב. גם הוא נכנס לגדר אי אפשר ולא קא מכוין.

השאר תגובה

Back to top button