ישיבת חברון.

שו”תקטגוריה: כלליישיבת חברון.
הוא שאל לפני 4 שבועות

מה דעת הרב על רמת החשיבה של בחורי הישיבה, בעצם, ביחס לישיבות אחרות וביחס לשאינם חרדים?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 4 שבועות

לפני מן קצר נשאלה שאלה דומה (לא יודע אם על ידך), וכבר אמרתי שאלו שאלות כוללניות, ולכן לא מאד מעניינות ולא מאד רלוונטיות.

אהרון הגיב לפני 4 שבועות

ואיזו ישיבה עדיפה, ‘ישיבת חברון’, או ‘ישיבת חברון החדושו’?

בניהו הגיב לפני 4 שבועות

ידוע שנתניהו איבחן שבמשרדי הממשלה ככל שהתיאור יותר ארוך כך התפקיד יותר שולי. למשל ההבדל בין “שר הביטחון”, “האוצר”, “החוץ”, “משפטים” לבין “השר לקידום הנגב והגליל”, “תכנונים אסטרטגיים”, “שיתוף פעולה איזורי” ועוד.
לפי זה חברון החדושו עדיפה פחות מחברון סתם. ועוד דקיימא לן חדושו אסור מן התורה וק”ל

השאר תגובה