לימוד תורה

שו"תלימוד תורה
מנסה להבין שאל לפני 2 חודשים

נוכחתי בדיון על מהו הערך בלימוד תורה, עלו שם שני אפשרויות או שזה משהו מטאפיזי של חיבור לקב’’ה, או שזה להבין את רצונותיו ואת המערכת החוקית של הקב’’ה וכך להתקרב אליו יותר, אני נוטה להסכים עם האפשרות השניה, מה דעתך?.

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 חודשים

דעתי שאין הבדל בין שניהם. הבנת רצונותיו היא הדך להתחבר אליו. האריך בזה בנפה"ח שער ד.

מנסה להבין הגיב לפני 2 חודשים

לא הבנתי, קראתי את הנפה’’ח הנ’’ל בעבר (לפי המלצתך) ולאורך כל הפרקים הוא מדבר על חיבור מיסטי כלשהוא, וכשאדם מדבר דברי תורה זה כאילו הקב’’ה מדבר, זה לא נראה לי הסבר רציונלי ייתכן והוא גם נכון ע’’פ הקבלה. מ’’מ אני שואל על האפשרות השנייה שהצגתי מה דעתך?.

mikyab צוות הגיב לפני 2 חודשים

כתבתי את דעתי. מה טעם לחזור שוב?

מנסה להבין הגיב לפני 2 חודשים

’’עוד זאת אמרתי לבוא במגילת ספר כתוב בגודל החיוב של עסק התורה… כי גם באותו העת שהאדם עוסק בתורה למטה, כל תיבה שמוציא מפיו הן הן הדברים יוצאים כביכול גם מפיו יתברך באותו העת ממש… כי שורשה העליון של התורה הק’ הוא בעליון שבעולמות הנקראים עולמות האין סוף, סוד המלבוש הנעלם… ’’ (נפה’’ח שער ד’) אתה רואה פה הסבר רציונלי?, אני לא זכיתי, אשמח אם תוכל לעזור.
בנוסף, "וגם אם הוא עסוק בדברי אגדה שאין בהם נפקותא לשום דין, גם כן הוא דבוק בדיבורו של הקב’’ה" להסבר הרציונלי זה ממש לא מובן, וגם כמדומני שראיתי שאתה כותב שאין טעם ללמוד את דברי האגדה.

mikyab צוות הגיב לפני 2 חודשים

כידוע, ההגדרה להסבר רציונלי היא: ההסבר שלי, לאפוקי מהסברים אחרים.
לא יודע לאיזה סוג הסבר אתה מצפה. הוא טוען שהלימוד הוא הוא הדבקות ברצון ה' ולכן דבקות בו עצמו. זה לא רציונלי בשבילך? אז לא.
אכן, לדעתי אין ערך לימודי בלימוד אגדה, אבל למיטב הבנתי גם לא ערך סגולי (כי איני מקבל שהאגדות הן דבר ה').

י.ד. הגיב לפני חודש 1

יש באגדתות גם דברי מוסר וחיזוק לשמירת התורה. זה לימוד תורה בגברא?

mikyab צוות הגיב לפני חודש 1

לדעתי דבר כזה אינו לימוד בכלל. לימוד הוא רכישת ידע. עבודת המידות ושמירת התורה אינו לימוד, ממילא הוא גם אינו לימוד תורה.

השאר תגובה

Back to top button