מה הכוונה?

שו"תמה הכוונה?
עמית שאל לפני חודש 1

הרב מצד אחד ראינו שבת נורו של עכנאי אין מביאים ראיה על טבעית ולא משגיחים בבת קול והלכה נקבעת לפי סברות וטיעונים. אבל במחלוקת בית הלל ובית שמאי שוב יצאה בת קול והכריזה שהלכה כבית הלל. אבל אמרנו שאין משגיחים בבת קול אלא לגופו של עניין. 
מה היישוב? יש סתירה בכלל?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני חודש 1

הסברתי זאת כמה פעמים כאן באתר. המחלוקת בין ב"ש לב"ה לא הייתה ניתנת להכרעה לפי כללי ההלכה, כי הם התווכחו האם הולכים אחרי רוב החכמה (ואז הלכה כב"ש) או רוב האנשים (ואז הלכה כב"ה). הכלל לא בשמים היא נאמר כשיש לך דרך הכרעה לפי כללי ההלכה. כשאין – בדיוק בגלל זה יוצאת בת קול.
אגב, זה הסבר שלי. תוס' בעירובין (יג או ו. לא זוכר) מקשה את זה ועונה שלוש תשובות משלו.

השאר תגובה

Back to top button