ממזר ובן נדה

שו”תקטגוריה: עיון תלמודיממזר ובן נדה
יונתן שאל לפני 2 שנים

כפי שידוע בן נדה אינו פסול לבוא בקהל, בניגוד לממזר. לכאורה האם התורה לא פסלה את בן הנדה כי זו עברה שאי אפשר לבדוק ולוודא אותה. בניגוד לממזר שנולד מאיסור אשת איש (למשל) שיש לזה “קול”,ויש אפשרות לברר ולאכוף את זה?
זה נראה שהתורה מבינה שבן נדה זו מלחמה אבודה מראש ולכן היא הרימה ידיים.

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 שנים

אני לא רואה מדוע אי אפשר לבדוק נידה ואפשר לבדוק אשת איש. אפשר לדעת את שני הדברים. ובכלל, קשה לדעת מי ההורים של ילד בבדיקה ישירה. בכל אופן, הפלפול המוזר וחסר הבסיס הזה לא נראה לי בעל השלכות כלשהן. מה טעם בדיון הזה?

יהושע הגיב לפני 2 שנים

לא רק חסר בסיס אלא שגוי. גם מ”ד ממזר מחייבי לאוין מודה בסוטה (שיש לה קול גדול) שאינו פסול לבוא בקהל. והגמרא יבמות מ”ט מסבירה משום דתפסי בה קידושין, וה”ה לנידה.

השאר תגובה