ספקנות

שו"תקטגוריה: אמונהספקנות
י' שאל לפני חודש 1

שלום הרב,
רציתי לשאול שאלה מאוד נקודתית,  כל אדם חושב שמה שהוא חושב כנכון הוא גם צודק. אבל רבים כלכך מאותם נושאים שהוא חושב שהוא צודק ישנם אנשים אחרים שגם הם חושבים שהם צודקים. גם נושאים שהשקיעו עבורם כל אחד מהצדדים המון זמן ומחשבה כמו קיומו של אלוהים.
אז ניתן לדמות זאת למכשיר שמקבל קלט ומוציא בפלט "נכון", האם תתן בו אמון? נשמע שיש שקיומם של מחלוקות מהווה ספק פוזיטיבי חזק נגד לתת אמון בתחושת הנכון. ממש כמו שבעקבות כך שראינו שאין שדים כשאנחנו נמצאים במקום חשוך בלילה מהווה עבורנו תובנה שאין מה לתת אמון בתחושת הפחד שבלילה.
אשמח להבין מדוע אני טועה כאן 🙂

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני חודש 1

ראה טור 247.

י הגיב לפני חודש 1

אני לא חושב שזה עונה כלפי מה ששאלתי.
אלא כלפי שאלה אחרת, כיצד אדם יכול לאחוז במה שהוא אוחז למרות קיומו של עמית.
אני שואל כלפי כך שלא ידוע אם האדם מולך הוא עמית. אפילו נניח שהוא לחלוטין לא עמית. עדיין עצם זה שאני רואה שהמכונה מוציאה פלט "נכון" גם כאשר זה לא נכון לשיטתי מראה משהו פגום על המכונה.

mikyab צוות הגיב לפני חודש 1

לא מבין

יפ הגיב לפני חודש 1

אם המון קלטים סותרים בעלי אותו פלט "נכון בעיני"
שאמור להיות מבחינה אובייקטיבית לא זהה בהינתן לאותם פלטים שונים.
אז המכונה בעייתית.

mikyab צוות הגיב לפני חודש 1

המכונה לא מושלמת אבל עובדת טוב מאד. הוויכוחים הם בשוליים.

mikyab צוות הגיב לפני חודש 1

אגב, זו אותה שאלה בדיוק כמו זו שנדונה בטור.

י הגיב לפני חודש 1

איך הוויכוחים בשוליים אם כמעט בכל נושא יהיה אדם אחר בעולם שיחשוב ההפך ממך..

בכל אופן, זה לא מה שנידון בטור, כי בטור מדובר על מחלוקת עמיתים. ואז הטענה שהשני נעול.

אני טוען שאפילו אם נניח שאחד מצדדי המחלוקת כלל לא עמית, לא ניתן להעדיף את הטענה שאתה עדיף ממנו בעקבות הסיבה שהמערכת בעצמה בעייתית כי עבור כל קלט מסוים (ששונה בין מערכת למערכת) היא תוציא פלט של "נראה לי כנכון", ולראיה פעמים רבות הוא חושב את אותו הדבר כלפיך.

mikyab צוות הגיב לפני חודש 1

איבדתי אותך לגמרי.

. הגיב לפני חודש 1

מה יש לאבד כאן,
אתה שואל כאשר ישנם שני עמיתים כיצד אדם יכול להחזיק בעמדתו בעקבות קיומה של מחלוקת.
אתה מתרץ זאת כמה שידוע כעמית מותנה, אתה קראת לזה להיות נעול. (הוא לא באמת עמית שלך ספציפית כאן).

אני שואל אפילו במקרה שהשני לא עמית שלך כך שאתה לכאורה כלל לא צריך הצדקה כדי להישאר באותה העמדה.
עדיין יש כאן שאלה ספקנית שעולה.
איך אתה יודע שהשני לא עמית שלך, כאשר גם העמית חושב שהשני לא עמית.
ובמילים אחרות עבור סט הנחות מסוים לאותו אדם, הוא חושב שהוא צודק והשאר טועים.

גם אם נכון שמבחינה אינדבידואלית מתקיימת כאן הצדקה לצד הבודד כאשר הוא חושב שהשני לא עמית. אך עדיין השאלה קיימת.

השאר תגובה

Back to top button