על חיוב בשר ביום טוב

שו"תקטגוריה: הלכהעל חיוב בשר ביום טוב
שואל שאל לפני 7 שנים

האם יש חובה לאכול בשר בשתי סעודות יום טוב? או שמספיק רק באחת מהסעודות?

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 7 שנים

החובה לאכול בשר ביו"ט בעצמה לא ברורה. האם זה רק אמצעי לשמחה (כך משמע ברמב"ם יו"ט פ"ו הי"ז) והאם זה חל בזמה"ז כשאין שלמים (יש בזה סתירה במג"א ועוד הרבה). אמנם יש שכתבו שהוא רק ביום, אבל דומני שהמקור לחילוק זה מפוקפק למדיי. בסוכה מח ע"א חילקו לגבי שמחת החג שבערב היא מדרבנן (ראה שאג"א סי' סח, ולעומתו אבנ"ז סי' תכד סק"ט-י ועוד).
ומי שלא נהנה מבשר נראה לי פשוט שאינו חייב.

——————————————————————————————
שואל:
לגבי מה שכתבת שמי שלא נהנה מבשר אינו חייב. האם אתה מתכוון למישהו שלא אוהב בשר? או שהכוונה למישהו שכן אוהב את טעמו של הבשר, אבל לא רואה באכילת בשר כבילוי משמח?
——————————————————————————————
הרב:
מכיון שיש מחלוקת האם בכלל יש היום חובה לאכול בשר, ובפרט אם הבשר הוא רק אופן להגיע לשמחה ולא חובה כשעצמה, דומני שיש בהחלט מקום להקל (או להחמיר מוסרית ולא לאכול בשר). כך אני נוהג. 

השאר תגובה

Back to top button