קטן שהגדיל

דביר שאל לפני 3 שנים

פעם שמעתי בשיעור של הרב שהוא מסביר אחרת ממה שסברו האחרונים את הסוגיה של קטן שהגדיל בספירת העומר וביוה"כ.
אינני זוכר את המהלך אך אני זוכר שהתלהבתי.
הרב יכול להזכיר?
תודה

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

הטענה הייתה שדינו ל הקטן הזה לא תלוי באוי המצווה אלא באופי המושג. למשל, מקובל לומר שקטן שהגדיל באמצע ספירת העומר לא יכול להמשיך לספור אם הספירה היא מצווה אחת מתמשכת וכוללת, כי עד שגדל הוא לא קיים את מצוות הספפירה. טענתי היא שזה לא תוי באופי המצווה אלא  באופי המושג ספירה. ספירה היא מעבר על כל הימים ולא אמירה על יום בודד, ולכן צריך לספור מהתחלה ולא להתחיל מהאמצע. אבל לשיטתי אין צורך שהספירה מהתחלה תהיה נחשבת כמצווה. לכן גשהקטן ספר בתור קטן מדין חינוך זה מועיל לו שימשיך לספור בברכה משהגדיל כי סו"ס הספירה שלו היא מלאה.
הוא הדין לגבי קטן שהגדיל באמצע יום כיפור, גם שם זה לא תלוי במהות מצוות הצום אלא במשמעות המושג 'צום', או 'תענית'. לכן אם הוא צם מדין חינוך יכול וצריך להמשיך לצום משעה שהגדיל.

יאיר תגר הגיב לפני 3 שנים

לגבי דבריך בספירת העומר כך כתב גם הרב הראשי הרב אברהם שפירא (מופיע בהגדה של פסח הוצאת מכון הרצי"ה ומצורף ציטוט חלקי: דטעם הבה"ג הוא משום שעצם המעשה דספירה מחייב סדר במנין ואם דילג יום שלא ספרו שוב אי אפשר בספירה אחרי שחסר המספר שדילגו אבל לא משום של כל יום מעכבת ולכן אע"ג דהבה"ג סובר דמצות מקיימים בלילה ולא ביום אבל כיון שלא קיום המצוה לחברתה אלא משום שחסר מעשה הספירה ומחמת הספירה שפיר מהני אם ספר ביום אע"פ שבזה אינו מצוה כיון שקיום המצוה אינו מעכב וזהו שנקטו והב"י שאם ספר ביום הרי אם כי לא קיים המצוה אבל הוא ג"כ ספור ועומד לכן יכול להמשיך בספירה אח"כ אבל ביום גופא אינו מברך דאינו מקיים מצוה ובדומה כתבו התוס' במנחות דאם הקדים תכלת ללבן אע"ג דחיסר דלבן אבל להכשיר את התכלת מהני הלבן ששם ולפי"ז נראה דהוי הדין קטן שספר בקטנותו אפילו נימי קיים אז מצוה אבל עכ"פ מעשה ספירה יש כאן ולכן

מיכי הגיב לפני 3 שנים

תודה

Yos הגיב לפני 3 שנים

שלום לכם
באילו שיעורים ניתן למצוא להחידוש הנ"ל? על איזו מסכת?

מיכי הגיב לפני 3 שנים

לא זוכר אם כתבתי זאת

השאר תגובה

Back to top button