רוח הקודש

שו"תקטגוריה: אמונהרוח הקודש
שמואל א שאל לפני 3 שנים

שלום לרב
אחרי השו"ת "מי כתב את ספר דברים" במה שלא הבנתי למה הרב ענה שתי תשובות הרב ענה לי:
"לא נכון. רוח הקודש זו נבואה עקיפה (שבמובן מסוים קיימת אפילו אצל חכמים שאינם נביאים). משה ברוח הקודש זה ניסוח אנושי. תורה מסיני ניתנה בלשונה מהקב”ה." אשמח יותר לשמוע מה דעת הרב במושג רוח הקודש,[מה הכוונה נבואה עקיפה?] כי למיטב הבנתי זה כן נקרא שזה "מן השמים"                         תודה. 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

זה כמובן מן השמים במובן כלשהו. זו שאלה סמנטית ולא מעניינת. מה שחשוב הוא שהניסוח הוא של משה (אפילן בנבואה קי"ל שאין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד).
אני לא יודע להגדיר רוח הקודש. יש הגדרות די מפתיעות בירושלמי שבת ובבבלי חגיגה (היכי דמי רוח הקודש). לענייננו, מדובר בהשראה או גילוי כזה או אחר.

שמואל א הגיב לפני 3 שנים

אני מבקש סליחה על ההטרדה.
אבל עם זה במובן כלשהו מן השמים, אז זה ברור מספיק להגיד שהתורה שנכתבה ברוח הקודש, זה הכוונה מן השמים שבגמ' בסנהדרין, [זה תירוץ התוס' במגילה לא:, וכן הסבירם המהרש"א שם]
לכן אם תוס' כותבים לי שרוח הקודש זה מן השמים אע"פ שאני לא יודע מה זה בדיוק אפשר לסמוך עליהם לא? ואחרי זה שום קושיא לא קשה [רוח הקודש – מן השמים] לא צריך להגיד את התירוץ של הרב שם שזה במישור הנורמטיבי, אני לא מבין למה הרב צריך להגיע לזה,מה פיספסתי?

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

אני לא מבין מה כאן עוד טעון הסבר. כשאומרים שהכל ניתן מסיני הכוונה ניתן במתן תורה על ידי הקב"ה. זה לא נכון עובדתית, כי משה ניסח את זה (בשלב מאוחר יותר, לקראת הכניסה לארץ). אלא שהוא ניסח זאת ברוח הקודש. לכן אי אפשר לומר שהכל ניתן מסיני, אלא במובן הנורמטיבי.
זהו. יותר לא אענה בלי"נ.

שמואל א הגיב לפני 3 שנים

אני ממש מתנצל על ההטרדה [הרב לא צריך לענות]
אבל לא כתוב בגמ' בסנהדרין שזה מסיני!!!!
כתוב שזה מן השמים ותוס' מתרציםעל זה שזה ברוה"ק.
בקיצור איפו כתוב שזה מסיני????

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

מן השמים זה מסיני. אמונת תורה מן השמים פירושה תורה מסיני. גם בגמרא במכות נאמר "תרי"ג מצוות נאמרו לו למשה מסיני". וכבר עמד הרמב"ם בשורש א על כך (וראה גם השגות הרמב"ן שם).

שמואל א הגיב לפני 3 שנים

זה ברור שתוס' סוברים שמן השמים זה לא מסיני.
גם מה שהרב הביא ממכות לא הבנתי מה הראיה לנושא דידן, שהמצוות נאמרו מסיני אבל כתיבת ספר דברים היתה רק ברוח הקודש,ומה שכתב הרב: "וכבר עמד הרמב”ם בשורש א על כך (וראה גם השגות הרמב”ן שם)." לא הבנתי הרמב"ם מוכיח שמן השמים זה מסיני.או שהרמב"ם דן על תרי"ג מצוות.
בכל מקרה למה לומר שמן השמים זה מסיני יש ראיה?

שמואל א הגיב לפני 3 שנים

זה להניח הנחה [מן השמים – מסיני בלשון הקב"ה] ולהקשות קושיא [כתוב שזה בלשון משה]
עדיף לומר כתוס' ושאר המפרשים [המוסמכים לומר שרוח הקודש זה מן השמים ולא מסיני אלה בלשון משה,] ולא צריך לשאלות ותירוצים. מה לא נכון בזה???

שמואל א הגיב לפני 3 שנים

בכל מקרה ברור שזה דעת תוס' וזה הפירוש. אך מה הרב התכוון להביא מהרמב"ם? פשוט חשוב לי לדעת

שמואל א הגיב לפני 3 שנים

למה הרב לא עונה?

מיכי הגיב לפני 3 שנים

עניתי מה שהיה לי.

שמואל א הגיב לפני 3 שנים

תודה. וסליחה על ההטרדה.

השאר תגובה

Back to top button