שאלה בעקבות המאמר 'חוקר ובן ברית'

שו"תקטגוריה: אמונהשאלה בעקבות המאמר 'חוקר ובן ברית'
nd שאל לפני 7 שנים

שלום,
קראתי את מאמרך חוקר ובן ברית. במהלך הדברים עלו שתי נקודות שנראו לי שונות מעט מעמדתך כפי שאני מתרשם כיום.

  • הנקודה הראשונה היא מקומה של ההשגחה ביצירת תורה שבעל פה, ובפרט בחתימת התלמוד:

"הטכסט הקאנוני מופקע מרשות מחברו ומשקף את מה שההשגחה העליונה שיקעה בתוכו."
"הלומד הישיבתי מחפש את הסבר המהותי, וזהו הרובד ששיקעה ההשגחה בתוך הטכסט, לפעמים ללא מודעותו של מחברו (ראה מאמרי הנ”ל), ואילו החוקר התלמודי מחפש את ההסברים המיכניסטיים להיווצרותן של ההלכות השונות."
עמדה זו, כמובן, יכולה בקלות לשלול לחלוטין את מקומו של בירור הגרסאות, בשונה ממה שציינת במאמרך הנ"ל. מעבר לכך, אני מתרשם שאינך רואה את יצירת תורה שבעל פה כמלווה ברוח הקודש ובהשגחה כלשהיא, אלא רק בחובתם של חכמים ללמוד וללמד ולבאר את ההלכה, כפי שכלם (הדל?).

  • הסיפור על ניוטון:

מסתבר שניוטון יכול היה להאמין שאכן זהו עונש שמגיע לו על עבירה אותה ביצע בעבר, ובכל זאת לחפש הסבר מדעי לנפילתם של עצמים אל כדור הארץ. אלו שני מישורי הסבר שקיימים במקביל, ואין אחד נוגע בחבירו כמלוא נימה. העונש המוטל עליו במישור התיאולוגי מתבצע פיסית על ידי פעולתו של כוח הגרביטציה.[10]
הבנתי שאינך מאמין בהשגחה פרטית, מלבד מקרים חריגים ביותר. אני מניח לפי זה, שכתבת זאת אליבא דניוטון ולא כשיטתך. ועדיין, לא הבנתי את כפילות הרבדים. בשונה ממורכבות בין מישור פילוסופי ומישור פסיכולוגי (יוצא בשאלה וחוזר בתשובה) – כאן לא מדובר בשילוב רבדים, אלא בהקבלה ביניהם. אם הקב"ה לא מתערב בעולם, והגורם החופשי היחיד הוא רצון בני אדם, כיצד נפילת התפוח תהווה עונש.
פתרון אפשרי היה אם היית טוען שהבחירה לשבת בנקודה מסוימת בשעה מסוימת – 'מאת ה' היתה זאת', הכל אתי שפיר. אך אתה ממאן להכניס את נקודת ההשגחה על חשבון צמצום הבחירה החופשית לעיתים!?
תודה!
 
 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 7 שנים

אכן דעתי השתנתה בנקודות אלו. ההנחה שההשגחה מכוונת את תושבע"פ אכן מייצגת נאמנה את התפיסה בבתי המדרש, ובמובן הזה דומני שדבריי נכונים. אני עצמי כבר ללא נמצא שם. ועדיין כהנחת עבודה אני מקבל זאת, שכן עדיין אני רואה חשיבות מועטת בבירור נוסחאות.
באשר לנקודה השנייה, אכן גם שם השתנתה דעתי (פחות והולך כפרי החג). אבל אני לא מסכים שיש בהכרח הבדל בין הדוגמאות. בשתיהן זו יכולה להיות מקבילות (כך לכאורה מתייחסים לזה, אף שהדבר קשה בגלל שסיבה היא תנאי הכרחי ואולי גם מספיק) או השלמה והשתלבות. ראה על כך בפירוט בספרי את אשר ישנו ואשר איננו (וגם קצת באנוש כחציר). 

nd הגיב לפני 7 שנים

אשתדל לעיין בספרך, אבל לא הבנתי את התירוץ לשאלה השנייה, וכפי שאתה רמזת הקושי עומד בעינו.
אם מדובר על השלמה – ניחא (הקב"ה התערב בבחירה חופשית וקבע היכן לשבת), אך איך אפשר לראותם כמישורים מקבילים כשכל אחד מהווה "פתרון סגור".

בתפילה ל"מעלין בקודש ואין מורידין" כמצוות היום להלכה..

השאר תגובה

Back to top button