שיטת השוואנצנות

שו"תקטגוריה: פילוסופיהשיטת השוואנצנות
חיים מאיר שאל לפני 6 שנים

האם הרב  מכיר את "שיטת השוואנצנות" של הרבי מויז'ניץ (הרב מנדל הגר)?
ומה דעתו עליה???

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 6 שנים

לא מכיר.

ג הגיב לפני 6 שנים

למה שלרב תהיה דעה חיובית על דבר כזה? הוא פוסל דברים הרבה פחות טיפשיים. השוואנצנות היא טרנד חדש שאומר לדבוק באדמו"ר לגמרי ולהתבטל אליו בצורה קיצונית וגם אם מלעיגים וכו'. "שוואנצעס" (=זנבות) של האדמו"ר.

ישי הגיב לפני 6 שנים

רב'ה אמר איזה משפט ואפילו הצליח לחבר כמה מילים שהלחינו אותם ('שיר'), אז זה נהיה 'שיטה'?
ובכל אופן, מה יש לשאול. אם אתה שוונץ אתה לא שואל ואם אתה שואל אתה לא שוונץ ב"ה שהבדילנו מהם ומגילוליהם.

mikyab צוות הגיב לפני 6 שנים

גם אני הקטן מצטרף להמוחים נגד ע"ז הנ"ל.

אהרן הגיב לפני 6 שנים

זאת "שיטה" לכל דבר, והיא התבארה בדרשות ובקונטרסים שיצאו לאור על ידי חסידיה.

מצ"ב הדרשה של האדמו"ר מלפני כשלושה שבועות. הדרשה כולה באידיש, אבל בשביל להתרשם אפשר לקרוא את ההקדמה שכתבו החסידים בעברית, ואת הערות השוליים שהם הוסיפו בשולי הגליון:
http://box2040.temp.domains/~bshchone/dev/wp-content/uploads/2018/06/1_5010656551438909545.pdf

הנה דוגמאות:
מההקדמה: "זיכנו רבינו הקדוש זיעועכ"י ברוב רחמיו וחסדיו, והביאנו לחסות בצל הקודש של כ"ק מרן אדמו"ר והטהור הקדוש שליט"א, שלעיני בשר הוא מראה עצמו כלפי חוץ כעם הארץ, כדובר נבלה כעוסק בדברי הבאי, כמענג את גופו בכל מותרות העוה"ז, כמושחת במידותיו וכשקוע עד צווארו בטומאת הכבוד הקנאה והגיאות. וכאן מגיע שלב המכריע, בו לא יעזרו כל ספרי החסידות להגיע לאמונה טהורה, לא יסייעו כל האמצעים האחרים הקדוש לאחוז בקרנות המזבח, ונשארה לנו הדרך האחת והיחידה: שיטת השוואנצנות !!!
חסיד אמיתי יודע שלא הנראה לעיניו הגשמיות הוא האמת. באמונתו הוא עוצם עיניו ואינו נותן לעובדות לבלבל אותו. הוא הולך "ראש בקיר", בידיעתו שהוא צועד בדרך האמת והישר, ויש מי שאוחז בידו ומוליכו בבטחה למחוז חפצו, ולמה יפקח בעצמו את עיניו הגשמיות והמוגבלות להביט סביבו ולהתבונן ??? יתירה מזאת: שוואנץ אמיתי יודע שרבי הוא רבי גם אם אינו גדול בתורה, גם אם אינו שומר את איבריו, גם אם לא תיקן את מידותיו, וגם אם מתנהג נגד ההלכה המפורשת בשו"ע או מנהגי ישראל. הוא יודע שהתקשרות וגעטריישאפט (נאמנות\מסירות) לצדיק אמת צריכים להיות ללא תנאים, ללא סיבה, כאהבה שאינה תלויה בדבר".

הערת שוליים: "רביה"ק שליט"א מגלה כאן שאין מלחמתו נגד מעשים או אפילו נגד דעות כוזבות, אלא כנגד השורש הטמון בעומק- דהיינו טומאת הגיאות והכבוד. ובזה מובן מה שאומר על עצמו לשונות של גאוה ,כי על ידי זה נכנע הגאוה מכל החסידים, כי מה לו לקרוץ מחומר להתגאות אחר שהגאוה והגדולה הם אך ורק צום הייליגן רבין (לרבי הקדוש)".

"חידוש נוסף בהנהגה הקדושה ,שלא להאזין לצרות אנשי שלומנו ולמה שמעיק על לבם. ואף על פי שרבותינו הקדושים לדורותיהם לא נהגו כן, אבל מי לנו גדול מכ"ק רבינו הקדוש מרן הרב שך זי"ע, שהוא מורה דרכינו בדור האחרון, וממנו יראו וכן יעשו, שלא להאזין לצרות הכלל אם זה לא מעניין את המנהיג והשליט".

"רביה"ק שליט"א מעיד על עצמו עדות נשגבה, שמידה זו להיות מנהיג ושליט היא טבעו בעצם, דהיינו שלא רק עמל ויגע עליה לבוא בה לשלימות הנרצה, אלא הוא כבר קדוש מבטן, ומעודו לא סבל להיות נכנע תחת אחרים, אלא נולד להיות מנהיג ושליט".

"רביה"ק שליט"א מדבר לפי דרכו בקודש, שהרי הסעודות הללו נערכות לאחר תפילת שחרית בסביבות השעה 9:00 בבוקר בארה"ב, דהיינו 16:00 אחה"צ בארה"ק. ואז היא השעה שעומד להתפלל שחרית בדרך כלל (מלבד הימים שאינו מתפלל כלל)".

"אע"פ שאוחז באמצע ברוך שאמר, בחדרו הק' יכול רביה"ק שליט"א לשוחח בטלפון, כי כידוע אינה דומה הנהגתו בפני הציבור להנהגתו בחדרי חדרים. כי רק ברבים משתדל להתנהג ע"פ תורה כדי לחזק האמונה. ודבר זה ידוע בשער בת רבים, ומי יבוא אחר המלך".

עלמא דפרודיא? (לאהרן) הגיב לפני 6 שנים

בס"ד כ"ט בתמוז ע"ח

לאהרן – שלום רב,

הקונטרס שהבאת נראה על פניו כפארודיה המכוונת ללעוג לרמ"מ האגר ולהציגו כעם הארץ, מושחת במידותיו ועובר על הלכות, ומסתמא הוא נכתב ע"י יריביו ולא ע"י חסידיו.

העניין של אמונת חכמים וקבלת הדרכתם גם כשאין מבינים טעמם, אינה חידוש של החסידות שהרי אחד מקנייני התורה הוא 'אמונת חכמים', וכבר ביאר הרצי"ה בשיחותיו לפ' קניין תורה שלכך נסמכה 'אמונת חכמים' ל'קבלת הייסורים', שלפעמים יש לתלמיד ייסורים מתוך שאינו מבין את הנהגת רבו ואעפ"כ הוא מציית מתוך 'קבלת עול'.

מאידך אחד מקנייני התורה הוא 'שימוש חכמים' המחייב את התלמיד לשאול את רבו על כל דבר שאינו מובן, שרק על ידי ששואל וחוזר ושואל יגיע התלמיד ברבות הזמן לרדת לעומק דעתו של רבו. וכפי שפירש ר"י אבן שושן את המשנה: 'הווי זנב לאריות ולא ראש לשועלים' שהשועל משפיל את ראשו כלפי מטה, בעוד האריה מניף את זנבו אל על, וכך הרב מרומם את תלמידו עד שהוא זוכה להיות 'המחכים את רבו'.

ואנן בדידן הולכים בדרך ה'שוויינצ'יאנות' בעקבות רבותינו מייסדי ה'מזרחי', הגאונים רבי יצחק יעקב ריינס ורבי משה אביגדור עמיאל, שניהם ילידי ק"ק שווינצ'יאן. לאורם ניסע ונלך!

בברכה, שווין צ'יאן לוינגר

אהרן הגיב לפני 6 שנים

שצ"ל,

אתה משתמש במנגנון הגנה פסיכולוגי. קשה לך לקבל שהיהדות החרדית יכולה להגיע לכאלו מקומות, לכן אתה דוחה את אמינות הציטוטים.

פתחת את הקישור?
המקור באידיש (דברי הרבי עצמו) מביע את אותם רעיונות.
את המקור לא ניתן להכחיש, כי יש הקלטות של הדרשה, בו הרבי נשמע אומר את הדברים ככתבם וכלשונם.

מעבר לכך, סגנון הקהילה הזו מוכר וידוע, ולא ניתן להכחיש את רוח הדברים.

אהרן הגיב לפני 6 שנים

ולגבי אמונת חכמים.
אני יכול לקבל את הרעיון שלעתים לא ניתן להבין את הרבי, ויש צורך ב"אמונה". אבל לדעתי זהו שלב שני.
בשלב הראשון, האדם מתקרב לרבו, ואז הוא בוחן אותו ואת דרכיו. כאשר הוא מכיר בכך שהזולת גדול ממנו בחכמה, ביראת שמים, במידות טובות, אז הוא מקבל על עצמו את הנהגתו.
בשלב שני, כאשר הרבי עושה לעתים מעשה לא מובן, התלמיד יכול להאמין שלרבי יש כוונות ומטרות שאינן גלויות לעיניו (וגם זה, עד גבול מסוים).
אבל לא יכול להיות מצב שבו אדם הינו "רבי" רק בגלל שאביו היה "רבי", ומעולם לא הוכיח את עצמו (באופן מיוחד) לא בתורה, לא ביראה ולא במעשים טובים, ומהרגע הראשון שיעלה על כיסא ההנהגה – על כולם "להאמין אחריו". זה לא נראה הגיוני בעיני.

ב' הגיב לפני 6 שנים

(אמנם קשה להאמין אבל אולי השואל כאן הוא הרב חיים מאיר הנז' בקונטרס הנ"ל?)

הבנת הנקרא (לאהרן) הגיב לפני 6 שנים

בס"ד כ"ט בתמוז ע"ח

לאהרן – שלום רב,

פתחתי את הקישור וגם קראתי את המבוא ואת ההערות שבעברית, וההתרשמות מהן ברורה: הכותבים מנסים ללעוג לרמ"מ הגר ולהציגו כריקא, מושחת במידותיו, עובר על הלכות, המשליך אחר גוו את דרך הבעש"ט ודרכי אביו ומאמץ הנהגות המתאימות ל'יארע 2018' וכו ' וכו'. לא צריך להיות פילולוג גדול כדי להבין מייד שמדובר בלעג סאטירי שיצא מיד יריביו של רמ"מ האגר, וממילא יש לפקפק גם באמינותם של הטקסטים ביידיש, ולהשוותם לקלטות וכו וכו',

הואיל ואינני רואה את עצמי כותב דיסרטציה על מאבקי הירושה בוויז'ניץ, או להפיק על הנושא סרט (שייקרא כמובן סרט-וויז'ניץ. 🙂 הייתי מתחיל להתעמק בנושא. בינתיים אעיר בדרך אגב, שהרמ"מ נחשב במשך שנים על ידי אביו כמיועד להיות ממשיכו בהנהגה, וכעת ראיתי בויקיפדיה שאחיו ר' ישראל, שביניהם היתה יריבות ממושכת, המליץ למנות את אחיו הרמ"מ כחבר במועצת גדולי התורה של אגו"י, כך שנראה שלא מדובר ב'קטלא קניא' באגמא. אף הגאון רא"ד הורוביץ בעל שו"ת 'קניין תורה בשמעתא' שלקחו כחתן לבתו, נראה שהחשיבו לת"ח.

ולגבי העיקרון, וודאי צודקים דבריך, שכדי להיות 'זנב לאריות', צריך קודם לברר היטב שהרב הוא בבחינת 'אריה' בתורה וביראה ובמידות טובות, וכדברי חז"ל: 'אם דומה הרב למלאך ה' צ-באות יבקשו תורה מפיהו'.

בברכה, ש"צ לוינגר

ישי הגיב לפני 6 שנים

אחד ההזויים שהיו פה. בכל אופן, אפילו אם זה לא היה פרודיה (ודברי שצ"ל דפח"ח) אין כאן איזו 'שיטה' שצריך לשאול לגביה.

שמואל הגיב לפני 3 ימים

מי שכתב את 'הבנת הנקרא לאהרן', לא מכיר את העולם החסידי. שם עובר האדמורו"ת מאב לבן, וזה לא משנה אם הוא ראוי או לא. האדמו"ר הרמ"מ היה מסומן להיות ממלא מקום אביו, רק כי לא היה מישהו אחר במקומו. רק לאחר שנים החזירו את הבן המבוגר, כי ראוי שהוא אכן בור ועם-הארץ ומושחת במידות. אחיו המליץ אותו בתור מועצת גדולי החסידות, כי ריחם עליו וכו', אז צירף אותו, והדברים ידועים.

בינתיים, אין אף אחד מגדולי החסידות, שמחזיק ממנו או מדרכו. הוא מופרך בכל עולם החסידות וחושבים אותם ככת הזוייה.

השאר תגובה

Back to top button