תלמיד שאינו הגון

שו"תקטגוריה: הלכהתלמיד שאינו הגון
א׳ שאל לפני חודש 1

לכבוד הגאון שיחי' לאוך ימים טובים,
אם יש לכת"ר תשובה ארוכה, בעניין גדר תלמיד שאינו הגון (תענית ז חולין קלג. יו"ד רמז), לא הצלחתי לעלות בדעתי תלמיד כזה, שאכן כמבור בתוס בתענית ד' ז ע"א ועוד שיש מציאות שלא לשמה ומציאות של לקנטר ותהום מפרידה ביניהם, ממילא לא ידעתי נפשי בדוגמאות שונות על תלמידים כאלו למעשה ואיך מלמד יכול לשים לב לתופעה כזו – מצאתי הרבה גדרים בהשקפה (ראה לדו' ברית אברהם תרמז ואילך) אך גדר למדני הלכתי למעשה בקוצר הבנתי לא אעלה דבר,
אחר המחילה מזמנו של כת"ר,
צעיר בלומדים 

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני חודש 1

לא זכור לי שכתבתי על כך.
בפשטות תלמיד שאינו הגון הוא תלמיד שישתמש בלימוד למטרות שליליות. כל אחד שהלימוד יועיל לו ודאי ראוי ללמדו. גם אם הוא עצמו לומד על מנת להתגאות עדיין אין בזה משהו פסול. הלימוד יועיל לו. לומד על מנת לקנטר הוא דוגמה ללימוד שתוצאותיו יזיקו ולכן ראוי לא לעשותו.

 

השאר תגובה

Back to top button