תפיסת עולמו של הרב

שו"תקטגוריה: פילוסופיהתפיסת עולמו של הרב
בני שאל לפני 4 שנים

לאור שניים מהשירשורים האחרונים..
אשמח שתפרט בזה באופן מסודר אם הבנתי נכון הרב מבין א. שאין התערבות אלוהית כיום ב. אין הכרח שתהיה גאולה ג. אין הכרח לשכר ועונש (ואם אני מבין טוב גם לחיים אחר המוות) ד. כנגזרת מזה או בלי קשר הרב סבור שהסיבה לקיום המצוות הם משום שזה ערך לקיים את רצון הבורא ואנחנו מקיימים כערך ה. יש סיבה רציונלית לקיים ערכים

  1. נראה לי תמוה העניין שאלוהים שהיה מעורב בחייהם של דור יציאת מצרים עד לרמת הרזולוציה הקטנה ביותר (הגם שהגילויים היו ליחידים הוא מדבר בהם על כל פרט) איפה יאכלו איפה ישנו וכו' החליט פתאום להפסיק להתערב בעולם שלו והגם שאני מסכים שלא כל עלה שנופל וכל אדם שפיספס אוטבוס זה השגחה אלוהית.. אבל לומר שגם דברים שקשורים לכל העם היהודי שואה, הקמת המדינה, ועכשיו הקורונה כל זה קורה בלי שהוא שם לב בכלל?
  2. אלוהים נתן תורה וציווים כי.. משיח לא רלוונטי.. שכר ועונש לא שייך.. בשביל ערכים? גם לא סביר הרי הוא מצווה להעניש את ממרה פיו מד' מיתות ביי"ד ועד כרת ומיתה בידי שמיים אם זה רק ערך למה עונש? חוץ מזה לדעתי מוצגת פה מגמתיות אם יש לו עניין להעניש (ואני מקווה שהרב מסכים שגם היום שייך כרת וכדו') זה מראה על התערבות אלוהית בחיי האדם
  3. בשאלה שדנו כאן אם המצוות זה ערכים למה צריכים לקיים אותם הרב ענה שזה אלטרואיזם ושהרב מבין שזה משהו בסיסי בבני אדם שחלק מרגישים.. השאלה אם זה רגש סתמי,ואז אפשר לומר שמי שמרגיש יקיים תורה ומצוות ימי שלא לא או שיש פה איזה תובנה רציונלית שאפשר להוכיח אותה לוגית? במיוחד שהצד הנגדי שטוען שאלטרואיזם זה משום אינטרס להימנע מרגשות לא נעימים (אולי אני טועה בזה שאני קורא לזה אלטרואיזם..) מציע הסבר הגיוני (ואני אישית גם מאמין בזה) 
  4. הרב כתב בנוגע לאלטרואיזם (על טור 120):

[3] אדגיש כי המונח אלטרואיזם כאן אינו מתאר גישה מוסרית אלא תיאור של אופן פעולה של בני אדם. זו לא נורמה אלא תיאור עובדתי של אופן פעולה אנושי. האלטרואיסט מאמין שלפעמים בני אדם פועלים ממניע ערכי וללא  תמורה או אינטרס.
 
 זאת אומרת שיש התנהגות שקורת משום ערך ונניח שזה נכון איך זה שייך בחובות הדת שם אני חייב לממש אותם גם שזה לא בא לי ספונטני כמו באלטרואיזם וגם שאין לי כח או רצון או שאני רואה במצווה ערך כל שהוא. אלא א"כ הרב אומר שבאמת אין סיבה לקיים מצוות שאני לא מרגיש ערך  כלפיהם או שלא מתחשקות לי כעת מכיוון שהרב מציג פה רק הסבר מדוע לפעמים אנשים יקיימו משום ערך אך לא כסיבה שתתן תוקף תמידי וגלובלי ותחייב אותי לקיים 
נ.ב. מה התיחסות הרב לגבי אמינות טקסטים מהנביאים?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 4 שנים

א. אין לי אינדיקציה לכך שיש מעורבות. איני יכול לשלול זאת קטגורית. תיתכן מעורבות ספורדית. איני יודע.
ב. איני יודע לגבי הגאולה (כי איני יודע אם יש על כך מסורת מסיני).
ג. כנ"ל.
ה. אין סיבה (רציונלית או לא) לקיים ערכים. מעצם היותם ערכים יש מחויבות לקיימם. הסיבה לכך אינה משהו מחוצה להם.
 

  1. לא אמרתי שהוא לא שם לב. אמרתי שלא נראה שהוא מעורב. השגחה פסיבית יש ויש. הדברים נדונו כאן בהרחבה רבה המון פעמים. אני לא נזון מסברות אפריוריות אלא ממה שנראה מהתבוננות בעולם.
  2. מה פירוש "רק ערך"? ומה לדעתך יש שם? למה  לשיטתך יש מיתות בי"ד? גם איסור רצח (המשפטי-מוסרי) הוא רק ערך. האם לדעתך לא נכון להעניש עליו? אתה שוב מערבב בין השגחה אקטיבית ופסיבית. אם אתה רוצה לקבל תמונה על תפיסתי אתה מוזמן לקרוא בספרי אין אדם שליט ברוח. הכל טופל שם (וגם כאן בכמה מקומות).
  3. יישם את מה שכתבת לגבי מוסר. מה שתענה שם אענה לגבי ערכים דתיים. אגב, האינטרס לא מהווה הסבר לשום דבר. זה הסבר להתנהגות ולא למוסר. זה מוסבר בספרי המצוי הראשון שיחה רביעית ח"ג.
  4. שום דבר לא מחייב כי הוא בא ספונטני. לא המוסר ולא הדת. זה מחייב כי אני מבין שזה מחייב. "בא לי ספונטנית" זה יצר ולא תחושת חובה (=צו קטגורי). ראה הפנייתי בסעיף הקודם.

לא בטוח שהבנתי את הנ"ב. ברור שהם אמינים שהרי הם התקבלו בנבואה (אולי למעט תוספות מאוחרות שונות). השאלה הגדולה היא מה הם אומרים ולא האם הם אמינים. הפרשנויות כל כך גמישות שקשה להוציא מסקנה כלשהי מדברי הנביאים. 

עדן הגיב לפני 4 שנים

ואתה יכול להסביר למה אתה מבין שערך זה מחייב רק משום שהוא ערך??

mikyab צוות הגיב לפני 4 שנים

לא. מי שלא מבין את זה אינו מבין מהו ערך. זה כמו להסביר מדוע אני חושב שלמשולש יש שלוש צלעות.

השאר תגובה

Back to top button