תרי מיגו

ג' שאל לפני 7 שנים

שלום הרב,
מה הסברא בתרי מיגו?

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 7 שנים

ישר כוח,
אני בעיקר רציתי לבחון את העניין הפורמאלי מדוע אין אומרים תרי מיגו. ודוק, בסוגיית ב"מ (הרוכב על בהמה) במחלוקת רבי אליעזר וחכמים אין עולא (המסביר את המחלוקת) טוען, כי העשיר אינו יכול להפקיר נכסיו כדעת חלק מן האחרונים שהזכרת בדבריך. הוא טוען בפשטות שאליבא דרבי אליעזר אין אומרים תרי מיגו.כלומר יש כאן מעין כלל פורמאלי שברור כי יש לו יסודות הקשורים בהבנת המונח מיגו.  אני מפרש זאת באופן פשוט (ולכך מן הסתם לא תתנגד) כי מדובר על מיגו אחר מיגו דהיינו בטור. לאחר שהעשיר מותר בליקוט בשל ייגו של הפקרת נכסיו, אנו מקבלים תוצאה זו כנתון כ- input להמשך התהליך ומבצעים מיגו נוסף מעני לעני מה שמקובל על כולם. חכמים לפי זה אינם דוחים מיגו ראשון באפי נפשא אלא רק בהיותו נתון להמשך התהליך (תרי מיגו). יתכן והעניין קשור למהות המשפטית של המיגו, האם מהות הטענה קשורה לנאמנות הטוען או לכוח הטענה ( בקובץ שיעורים הוא סבור כי בכך חולקים רבה ורב יוסף). אם נאמר שהמיגו מגביר את כוח הטוען נראה כי בתרי מיגו הוא עושה שימוש כפול במיגו ולכך מתנגדים חכמים.
 במונחי מידות הדרש זה מזכיר את הרעיון  של תוצאה מדרש אחד מהווה נתון למדרש אחר (למד מן הלמד, הסוגייה המפורסמת בזבחים) .
במונחים לוגיים ייתכן שזה דומה להסתברות אחר הסתברות, שבה התוצאה הסופית מתקבלת במכפלת ההסתברויות מה שמקטין מאוד את ההסתברות הסופית.
———————————————-
שואל:

ישר כוח,
אני בעיקר רציתי לבחון את העניין הפורמאלי מדוע אין אומרים תרי מיגו. ודוק, בסוגיית ב"מ (הרוכב על בהמה) במחלוקת רבי אליעזר וחכמים אין עולא (המסביר את המחלוקת) טוען, כי העשיר אינו יכול להפקיר נכסיו כדעת חלק מן האחרונים שהזכרת בדבריך. הוא טוען בפשטות שאליבא דרבי אליעזר אין אומרים תרי מיגו.כלומר יש כאן מעין כלל פורמאלי שברור כי יש לו יסודות הקשורים בהבנת המונח מיגו.  אני מפרש זאת באופן פשוט (ולכך מן הסתם לא תתנגד) כי מדובר על מיגו אחר מיגו דהיינו בטור. לאחר שהעשיר מותר בליקוט בשל ייגו של הפקרת נכסיו, אנו מקבלים תוצאה זו כנתון כ- input להמשך התהליך ומבצעים מיגו נוסף מעני לעני מה שמקובל על כולם. חכמים לפי זה אינם דוחים מיגו ראשון באפי נפשא אלא רק בהיותו נתון להמשך התהליך (תרי מיגו). יתכן והעניין קשור למהות המשפטית של המיגו, האם מהות הטענה קשורה לנאמנות הטוען או לכוח הטענה ( בקובץ שיעורים הוא סבור כי בכך חולקים רבה ורב יוסף). אם נאמר שהמיגו מגביר את כוח הטוען נראה כי בתרי מיגו הוא עושה שימוש כפול במיגו ולכך מתנגדים חכמים.
 במונחי מידות הדרש זה מזכיר את הרעיון  של תוצאה מדרש אחד מהווה נתון למדרש אחר (למד מן הלמד, הסוגייה המפורסמת בזבחים) .
במונחים לוגיים ייתכן שזה דומה להסתברות אחר הסתברות, שבה התוצאה הסופית מתקבלת במכפלת ההסתברויות מה שמקטין מאוד את ההסתברות הסופית.

——————————————-
הרב:
לא הבנתי. המיגו שבו מדובר כאן אינו מיגו ראיה (מה לי לשקר) אלא כוח של בידו. הפסול הוא לא המיגו הראשון אלא השני. המיגו לא יכול להיעשות בלי שנעשה המיגו הקודם בפועל, כפי שהסברתי.  יש דמיון לסוריטס או למד מן הלמד, אבל דמיון כזה אינו הסבר. לגבי מכפלת ההסתברויות זה דומה מעט למרות שלא מדובר על הסתברות אלא על כוח. נניח שהכוח שנותן המיגו הראשון הוא 80% והשרשרת עם השני כוחה הוא זה שמוכפל בראשון. 0.64. 

יהודה הגיב לפני 3 שנים

נראה לי דלא אמרינן תרי מיגו משום דמיגו דאי בעי מפקר הוא מיגו חלש כדאמרינן בנדרים פד: שחכמים אומרים שהוא לא מפקיר כי חושש שמא יזכו לו בממונו. וזה מדויק מדברי רש: ב"מ ט: ד"ה חד מיגו ולכן כל מקום אחר כמו תוס' בדף ח. ובתמורה יא: ובקצות קב סק"ב אומרים דלמא לא אמרינן תרי מיגו כי שם אין מיגו דאי בעי מפקר.

השאר תגובה

Back to top button