שו”תקטגוריה: עיון תלמודי
סינון:הכלפתוחפתורנסגרלא נענה
ק"ו בתחילת סנהדרין
נענהראובן שאל לפני שבוע 1  • 
98 צפיות1 תשובות0 קולות
מקור לאיסור מלאכה כולל ביום כיפור
נענהאורן שאל לפני 2 שבועות  • 
112 צפיות1 תשובות0 קולות
תרומה שלא מדעת וייאוש שלא מדעת בשיטת הרמב"ם
נענהאורן שאל לפני 4 שבועות  • 
109 צפיות1 תשובות0 קולות
דין קבוע
נענהBookerDewitt שאל לפני 4 שבועות  • 
206 צפיות1 תשובות0 קולות
מידות הדרש
נענהי' שאל לפני חודש 1  • 
150 צפיות1 תשובות0 קולות
התנא של המשנה
נענהנועם שאל לפני חודש 1  • 
90 צפיות1 תשובות0 קולות
מתנה עמש"כ בתורה בממונות‎
נענהנ' שאל לפני חודש 1  • 
98 צפיות1 תשובות0 קולות
שאלה על ק"ו‎
נענהנ' שאל לפני חודש 1  • 
70 צפיות1 תשובות0 קולות
קל וחומר
נענהר' שאל לפני חודש 1  • 
88 צפיות1 תשובות0 קולות
שאלה בתנא ושייר‎
נענהי' שאל לפני חודש 1  • 
66 צפיות1 תשובות0 קולות
סוגיית מחוסר קציצה
נענהש' שאל לפני חודש 1  • 
78 צפיות1 תשובות0 קולות
שכר כיבוד הורים
נענהאורן שאל לפני חודש 1  • 
120 צפיות1 תשובות0 קולות
מתנה על מנת להחזיר
נענהנועם שאל לפני חודש 1  • 
118 צפיות1 תשובות0 קולות
חובת ברכה ראשונה מדרבנן
נענהאביאל שאל לפני 2 חודשים  • 
93 צפיות1 תשובות0 קולות
גדרי לימוד תורה
נענהמנחם שאל לפני 2 חודשים  • 
215 צפיות1 תשובות0 קולות
מה בין מקדש במלוה לקונה שדה במלוה
נענהאורן שאל לפני 3 חודשים  • 
126 צפיות1 תשובות0 קולות
דין בריה
נענהפלוני שאל לפני 3 חודשים  • 
180 צפיות1 תשובות0 קולות
הבא על ארוסתו בבית חמיו לשם נישואין
נענהאורן שאל לפני 3 חודשים  • 
259 צפיות1 תשובות0 קולות
לפני עיוור לגוי
נענהעופר שאל לפני 3 חודשים  • 
213 צפיות1 תשובות0 קולות
קידושין ע"י העברה בנקאית
נענהיהודה שאל לפני 3 חודשים  • 
304 צפיות1 תשובות0 קולות
לימוד תורה דאורייתא בהלכות דרבנן
נענהאהרן שאל לפני 3 חודשים  • 
272 צפיות1 תשובות0 קולות
חיוב להתרות
נענהאיתן אברהם שאל לפני 3 חודשים  • 
203 צפיות1 תשובות0 קולות
מחלוקת סוגיות
נענהעופר שאל לפני 3 חודשים  • 
215 צפיות1 תשובות0 קולות
מידת הק״ו
נענהheching שאל לפני 3 חודשים  • 
231 צפיות1 תשובות0 קולות
"זמן מתן תורתינו"?
נענהאהרן שאל לפני 3 חודשים  • 
352 צפיות1 תשובות0 קולות