שו”תקטגוריה: עיון תלמודי
סינון:הכלפתוחפתורנסגרלא נענה
ק"ו בתחילת סנהדרין
נענהראובן שאל לפני 6 ימים  • 
90 צפיות1 תשובות0 קולות
מקור לאיסור מלאכה כולל ביום כיפור
נענהאורן שאל לפני 2 שבועות  • 
111 צפיות1 תשובות0 קולות
תרומה שלא מדעת וייאוש שלא מדעת בשיטת הרמב"ם
נענהאורן שאל לפני 4 שבועות  • 
108 צפיות1 תשובות0 קולות
דין קבוע
נענהBookerDewitt שאל לפני 4 שבועות  • 
204 צפיות1 תשובות0 קולות
מידות הדרש
נענהי' שאל לפני חודש 1  • 
147 צפיות1 תשובות0 קולות
התנא של המשנה
נענהנועם שאל לפני חודש 1  • 
89 צפיות1 תשובות0 קולות
מתנה עמש"כ בתורה בממונות‎
נענהנ' שאל לפני חודש 1  • 
95 צפיות1 תשובות0 קולות
שאלה על ק"ו‎
נענהנ' שאל לפני חודש 1  • 
69 צפיות1 תשובות0 קולות
קל וחומר
נענהר' שאל לפני חודש 1  • 
85 צפיות1 תשובות0 קולות
שאלה בתנא ושייר‎
נענהי' שאל לפני חודש 1  • 
63 צפיות1 תשובות0 קולות
סוגיית מחוסר קציצה
נענהש' שאל לפני חודש 1  • 
76 צפיות1 תשובות0 קולות
שכר כיבוד הורים
נענהאורן שאל לפני חודש 1  • 
117 צפיות1 תשובות0 קולות
מתנה על מנת להחזיר
נענהנועם שאל לפני חודש 1  • 
116 צפיות1 תשובות0 קולות
חובת ברכה ראשונה מדרבנן
נענהאביאל שאל לפני 2 חודשים  • 
93 צפיות1 תשובות0 קולות
גדרי לימוד תורה
נענהמנחם שאל לפני 2 חודשים  • 
212 צפיות1 תשובות0 קולות
מה בין מקדש במלוה לקונה שדה במלוה
נענהאורן שאל לפני 3 חודשים  • 
124 צפיות1 תשובות0 קולות
דין בריה
נענהפלוני שאל לפני 3 חודשים  • 
177 צפיות1 תשובות0 קולות
הבא על ארוסתו בבית חמיו לשם נישואין
נענהאורן שאל לפני 3 חודשים  • 
258 צפיות1 תשובות0 קולות
לפני עיוור לגוי
נענהעופר שאל לפני 3 חודשים  • 
212 צפיות1 תשובות0 קולות
קידושין ע"י העברה בנקאית
נענהיהודה שאל לפני 3 חודשים  • 
302 צפיות1 תשובות0 קולות
לימוד תורה דאורייתא בהלכות דרבנן
נענהאהרן שאל לפני 3 חודשים  • 
269 צפיות1 תשובות0 קולות
חיוב להתרות
נענהאיתן אברהם שאל לפני 3 חודשים  • 
199 צפיות1 תשובות0 קולות
מחלוקת סוגיות
נענהעופר שאל לפני 3 חודשים  • 
213 צפיות1 תשובות0 קולות
מידת הק״ו
נענהheching שאל לפני 3 חודשים  • 
229 צפיות1 תשובות0 קולות
"זמן מתן תורתינו"?
נענהאהרן שאל לפני 3 חודשים  • 
351 צפיות1 תשובות0 קולות