फिल्टरिङ:सबै कुराखुलासमाधान गरियोबन्द गर्दैजवाफ दिइएन
नमस्ते रब्बी
जवाफइजकिएल 7 घण्टा पहिले सोधिएको थियो  • 
86 दृश्यहरु1 उत्तरहरु0 आवाजहरू
जन दूत
जवाफलियोर 10 घण्टा पहिले सोधिएको थियो  • 
162 दृश्यहरु1 उत्तरहरु0 आवाजहरू
सरकारमा अरब पार्टी
जवाफसुखदता 19 घण्टा पहिले सोधिएको थियो  • 
132 दृश्यहरु1 उत्तरहरु0 आवाजहरू
हरियो आन्दोलन
जवाफM.A. 22 घण्टा पहिले सोधिएको थियो  • 
130 दृश्यहरु1 उत्तरहरु0 आवाजहरू
Amartzim बाट प्रश्नहरू
जवाफयिशाई 22 घण्टा पहिले सोधिएको थियो  • 
153 दृश्यहरु1 उत्तरहरु0 आवाजहरू
तथ्याङ्कको दर्शन
जवाफमोशे 23 घण्टा पहिले सोधिएको थियो  • 
123 दृश्यहरु1 उत्तरहरु0 आवाजहरू
रोमस्प्रिन्गा
जवाफचट्याङ 23 घण्टा पहिले सोधिएको थियो  • 
111 दृश्यहरु1 उत्तरहरु0 आवाजहरू
स्तम्भ ३६ को सन्दर्भमा
जवाफयिशाई ३ दिन अघि सोधेको थियो  • 
199 दृश्यहरु1 उत्तरहरु0 आवाजहरू
तर्कहीन व्यक्तिहरूमा तर्कसंगततामा विश्वास स्थापित गर्दै
जवाफसरुलिक ३ दिन अघि सोधेको थियो  • 
248 दृश्यहरु1 उत्तरहरु0 आवाजहरू
रातो पार गरेर भगवानको अपमान
जवाफpipsqueak ३ दिन अघि सोधेको थियो  • 
167 दृश्यहरु1 उत्तरहरु0 आवाजहरू
हामी सुत्यौं
जवाफसोध्छ ३ दिन अघि सोधेको थियो  • 
151 दृश्यहरु1 उत्तरहरु0 आवाजहरू
तिनीहरू कहाँ छन्
जवाफसोध्छ ३ दिन अघि सोधेको थियो  • 
197 दृश्यहरु1 उत्तरहरु0 आवाजहरू
ओस्लो सम्झौताको बारेमा तपाई के सोच्नुहुन्छ?
जवाफयिशाई ३ दिन अघि सोधेको थियो  • 
227 दृश्यहरु1 उत्तरहरु0 आवाजहरू
निदा अभियान
जवाफप्रकाश ३ दिन अघि सोधेको थियो  • 
287 दृश्यहरु1 उत्तरहरु0 आवाजहरू
सानो सिट VS हाई स्कूल सिट
जवाफק ३ दिन अघि सोधेको थियो  • 
215 दृश्यहरु1 उत्तरहरु0 आवाजहरू
आत्महत्या गर्ने ? कम्तिमा Thos अनुसार।
312 दृश्यहरु1 उत्तरहरु0 आवाजहरू
मानविकी
जवाफमेयर ३ दिन अघि सोधेको थियो  • 
172 दृश्यहरु1 उत्तरहरु0 आवाजहरू
अध्ययनको बारेमा प्रश्न
जवाफएउटा प्रश्न ३ दिन अघि सोधेको थियो  • 
445 दृश्यहरु1 उत्तरहरु0 आवाजहरू
बाल शेम टोभ र धुम्रपान, ब्रेस्लाभको रब्बी नाचमानको आत्मा
जवाफएली के. ३ दिन अघि सोधेको थियो  • 
360 दृश्यहरु1 उत्तरहरु0 आवाजहरू
नास्तिक दृष्टिकोणबाट मानव मूल्यको बारेमा प्रश्न
जवाफडेन ३ दिन अघि सोधेको थियो  • 
201 दृश्यहरु1 उत्तरहरु0 आवाजहरू
अल्ट्रा-अर्थोडक्स येशिवामा अध्ययन गर्दै
जवाफयिशाई ३ दिन अघि सोधेको थियो  • 
287 दृश्यहरु1 उत्तरहरु0 आवाजहरू
के हामी साँच्चै यस्तो अवस्थामा छौं?
जवाफएक इमान्दार र सचेत नागरिक ३ दिन अघि सोधेको थियो  • 
220 दृश्यहरु1 उत्तरहरु0 आवाजहरू
ऋषिहरु द्वारा प्रवचन - बियर Hagola
जवाफबलियो ३ दिन अघि सोधेको थियो  • 
323 दृश्यहरु1 उत्तरहरु0 आवाजहरू
कुजारी
जवाफहो ३ दिन अघि सोधेको थियो  • 
178 दृश्यहरु1 उत्तरहरु0 आवाजहरू
यमनी बालबालिका
जवाफपाइन ३ दिन अघि सोधेको थियो  • 
282 दृश्यहरु1 उत्तरहरु0 आवाजहरू