Verplichting tot vergoeding van schade aan Palestijnse onschuldigen

Reactie > Categorie: Algemeen > Verplichting tot vergoeding van schade aan Palestijnse onschuldigen
Oren 5 maanden geleden gevraagd

Hallo rabbijn,
Is het de plicht van de staat Israël om onschuldige Palestijnen schadeloos te stellen die schade hebben geleden door de acties van de staat Israël tegen Hamas?
En nog een vraag, als je valt Vergissing Bestaat er bij het optreden van een bepaalde kracht, en als gevolg van de fout een Palestijn gewond, een verplichting om hem schadeloos te stellen?
Met vriendelijke groet,

laat een reactie achter

1 Antwoorden
mikyab Personeel 5 maanden geleden beantwoord

In mijn artikel over het dilemma van een verdedigingsmuur (individueel en publiek) is de conclusie dat als het een derde partij (niet-Palestijn) zou zijn die schade heeft geleden door onze acties, ik ja zou zeggen, en dan kan Hamas worden aangeklaagd voor de schade. Maar in het geval van de Palestijnen lijkt het mij dat ze zich rechtstreeks tot Hamas moeten wenden, dat voor hen vecht en wiens missie hen zal compenseren. Net zoals het niet nodig is om de mensen waarmee we vechten te compenseren voor soldaten die onnodig gewond zijn geraakt in de strijd. Er is gezegd dat wanneer er oorlog is, chips spatten.

Oren 5 maanden geleden gereageerd

Ik herinner het me, maar u schreef daar ook dat als de vervolgde de vervolger in een van zijn ledematen kan redden en hij niet heeft gered, hij dat moet doen. Waarom geldt het hier ook niet wat betreft fouten?

mikyab Personeel 5 maanden geleden gereageerd

Ten eerste, wie zei dat het een situatie was die hij had kunnen redden? Er zijn kwetsbare vluchtelingen die onvermijdelijk zijn. Ten tweede, zelfs als er een manier is om te voorkomen dat in dit specifieke geval fouten gebeuren en deel uitmaken van de weg van een wereld in oorlog.
De methode van Maimonides is dat zo'n moord niet verplicht is. Het is verboden, maar hij is geen moordenaar. De Thos-methode is ja.

mikyab Personeel 5 maanden geleden gereageerd

Hasbra stelt dat als ik per ongeluk het eigendom van de bezitter heb beschadigd, ik hem niet hoef te vergoeden. En sommigen schreven eerst en laatst dat er bij de vervolgde zelf ook geen verbod is om te doden, zelfs als hij hem in een van zijn ledematen kan redden. Dit wordt alleen gezegd over een derde partij.

Oren 5 maanden geleden gereageerd

Als er zich een incident heeft voorgedaan waarbij een van de afgezanten van de staat Israël (soldaat/politieagent) is afgeweken en een kwaadwillig gepleegde daad heeft gepleegd tegen een Palestijnse burger (stel een soldaat heeft een Palestijn verkracht). Is er in een dergelijk geval een verplichting van de staat Israël om hetzelfde slachtoffer van het misdrijf schadeloos te stellen?

mikyab Personeel 5 maanden geleden gereageerd

Ik denk het. Er is dan ruimte om de soldaat aan te klagen die het geld teruggeeft aan de staat. Maar hij handelde naar de macht en kracht (autoriteit en wapens) die ze hem gaf, dus zij is verantwoordelijk voor zijn acties.

mikyab Personeel 5 maanden geleden gereageerd

Als hij voor niets is verkracht, niet door wapengeweld of de autoriteit die hij heeft gekregen, maar zoals elke andere man, dan is naar mijn mening de claim persoonlijk tegen hem en is er geen verplichting voor de staat om te vergoeden.

Oren 5 maanden geleden gereageerd

Wat betreft de verantwoordelijkheid van de staat, hoe kan die overweg met wat u hierboven schreef dat de staat niet verantwoordelijk is voor zijn fouten, terwijl hij hier verantwoordelijk is voor de boosaardigheid van zijn afgezanten (wat vanuit het standpunt van de staat niet als kwaadaardig beschouwd).

mikyab Personeel 5 maanden geleden gereageerd

Omdat er sprake is van schade veroorzaakt in de oorlog, en daarvoor is er geen verantwoordelijkheid omdat er een collectieve vervolgingswet is. Maar alleen een willekeurige handeling die geen oorlogsdoel heeft, heeft zeker een plicht om te compenseren. Er is hier geen vervolgingswet.

Oren 5 maanden geleden gereageerd

Er is een soortgelijk geval bekend dat Mustafa Dirani in 2000 de staat Israël aanklaagde voor schadevergoeding, waarbij hij beweerde dat hij het slachtoffer was geworden van twee gevallen van seksueel misbruik door zijn ondervragers. De aanklacht beweert onder meer dat een majoor van eenheid 504, bekend als "Captain George", deze in Dirani's anus heeft gestoken. Volgens Dirani werd hij tijdens zijn verhoor gemarteld, waaronder schudden, vernederen, slaan, slaap ontnemen en urenlang in een geknielde positie vastgebonden worden, en voor zijn vernedering werd hij naakt ondervraagd.[10] Onderzoeksbanden, gefilmd door Unit 504, werden vertoond in het televisieprogramma "Fact" op 15 december 2011. [11] In een van de video's is te zien hoe rechercheur George een van de andere rechercheurs belt en hem instrueert zijn broek op te rollen naar Dirani en Dirani te bedreigen met verkrachting als hij geen informatie geeft.[12]

In juli 2011 oordeelde het Hooggerechtshof, naar de mening van de meerderheid, dat Dirani een vordering wegens onrechtmatige daad die hij had ingediend tegen de staat Israël kon voortzetten, ook al verblijft hij in een vijandige staat, en zelfs terugkeerde naar betrokkenheid bij vijandige activiteiten tegen de staat Israël. staat [15] Op verzoek van de staat werd opnieuw een hoorzitting gehouden, en in januari 2015 werd bepaald dat Dirani's vordering moest worden geschrapt, omdat hij na zijn vrijlating terugkeerde naar een terroristische organisatie die tot doel had actie te ondernemen tegen de staat en zelfs vernietigen.

Hieruit blijkt dat er relevantie is voor de vraag of de eiser al dan niet in een vijandige staat verblijft. Ik herinner me ook dat er een verordening is uit de tijd van de Britse wet die stelt dat een vijand niet kan dagvaarden.

mikyab Personeel 5 maanden geleden gereageerd

Mijn antwoorden zijn niet legaal (ik ben geen expert in internationaal recht). Ik zei mijn mening op moreel vlak.
Wat Dirani betreft, het probleem was niet dat hij in een vijandige staat leefde, maar dat hij een actieve vijand was. Iedereen die in een vijandige staat woont, kan zeker aanspraak maken op schadevergoeding, maar alleen als hem iets illegaals wordt aangedaan en niet in het kader van oorlog (d.w.z. het incidenteel schade toebrengen aan onschuldige mensen). Ik denk dat deze martelingen niet alleen werden gedaan om hem te misbruiken, maar om informatie van hem te krijgen. Daarom zijn dit oorlogszuchtige acties. Als ze hem zojuist hadden misbruikt, ook al was het in de GSS-faciliteit als onderdeel van het onderzoek, dan zou hij zelfs als vijand compensatie kunnen eisen, en dat was de discussie die daar plaatsvond.
Trouwens, het argument dat als hij handelt om de staat te vernietigen, het hem het recht ontneemt om zijn instellingen te gebruiken, klinkt mij juridisch nogal dubieus. Elke vijandige (gevangen) soldaat bevindt zich in zo'n situatie, en ik denk dat niemand dat van een soldaat zou zeggen. Ze zeiden dit over Dirani omdat hij een terrorist is.
Bovendien is er hier een argument: als het misbruik verder ging dan toegestaan ​​was of werd gedaan met het enige doel van misbruik, dan had Dirani, zelfs als Dirani niet het recht heeft om de staat aan te klagen, degenen die dat wel deden, moeten onderzoeken en straffen (strafstraf, ongeacht de civiele vervolging van Dirani). En als ze niet afwijken - wat maakt het dan uit dat hij een vijand is. Er is geen reden voor actie.

Beschuldig de terroristen van compensatie 5 maanden geleden gereageerd

BSD XNUMX in de PB-stam

Het lijkt erop dat de terroristische organisaties in wiens moorddadige daden de IDF defensieve en preventieve actie moet ondernemen, degenen zijn die compensatie verschuldigd zijn voor de schade die tijdens de gevechten is aangericht aan onschuldige burgers, joden en Arabieren.

Met vriendelijke groet, Hasdai Bezalel Kirshan-Kwas Kersen

laat een reactie achter