ਫਿਲਟਰਿੰਗ:ਸਭ ਕੁਝਖੁੱਲ੍ਹਾਹੱਲ ਕੀਤਾਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ
ਕਾਲਮ 36 ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ
ਖੁੱਲ੍ਹਾਯਿਸ਼ਾਈ ਦਿਨ 1 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
84 ਵਿਚਾਰ0 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਤਰਕਹੀਣ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਸਰੁਲਿਕ ਦਿਨ 1 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
133 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਲਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾצוציק 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ  • 
143 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਗਏ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਪੁੱਛਦਾ ਹੈ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ  • 
131 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹਨ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਪੁੱਛਦਾ ਹੈ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ  • 
182 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਓਸਲੋ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ?
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਯਿਸ਼ਾਈ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ  • 
199 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਨਿਦਾ ਮੁਹਿੰਮ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਚਾਨਣ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ  • 
261 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਛੋਟੀ ਸੀਟ VS ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸੀਟਿੰਗ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾק 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ  • 
197 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਥੋਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ.
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾדן בדיני חרפה ובושה 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ  • 
297 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਮਨੁੱਖਤਾ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਮੇਅਰ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ  • 
164 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਇੱਕ ਸਵਾਲ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ  • 
344 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਬਾਲ ਸ਼ੇਮ ਟੋਵ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ, ਬ੍ਰੇਸਲਾਵ ਦੇ ਰੱਬੀ ਨਚਮਨ ਦੀ ਆਤਮਾ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਐਲੀ ਕੇ. 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ  • 
345 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਇੱਕ ਨਾਸਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਡੈਨ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ  • 
186 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਇੱਕ ਅਤਿ-ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਯੇਸ਼ਿਵਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਯਿਸ਼ਾਈ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ  • 
272 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ?
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਨਾਗਰਿਕ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ  • 
210 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਰਿਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ - ਬੀਰ ਹਗੋਲਾ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਮਜ਼ਬੂਤ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ  • 
318 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਕੁਜ਼ਾਰੀ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਹਾਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ  • 
169 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਯਮੇਨੀ ਬੱਚੇ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਪਾਈਨ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ  • 
271 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਐਵੋਕਾਡੋ ਸੈਂਡਵਿਚ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ  • 
296 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਬਦਕਿਸਮਤ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ।
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾכסא טרנטע 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ  • 
191 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਜਨੀਅਰਡ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਲਈ ਕੀ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ '?
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾזאת חקת או זאת השכל ? 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ  • 
210 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਮਾਹਵਾਰੀ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਸੈਮੂਅਲ ਬੀ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ  • 
218 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਚੋਣਾਂ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ  • 
300 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਕੀ ਇਲੁਮੀਨੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ?
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਮੋਸ਼ੇ ਓਪਨਹਾਈਮਰ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ  • 
313 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਸਹਿਕਰਮੀ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ  • 
173 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ