בל תשחית בביעור חמץ

שו”תקטגוריה: הלכהבל תשחית בביעור חמץ
אורן שאל לפני 2 חודשים

שלום הרב,
האם מי שלא חושש להיתר מכירת חמץ לגוי צריך להימנע מלבער חמץ שיכול להשתמר לאחר פסח ע”י מכירתו לגוי משום בל תשחית?
בברכה,

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 חודשים

לא בטוח שהבנתי את השאלה. כוונתך לחמץ גמור שלא נהגו למכרו? לדעתי אין בזה בל תשחית בכלל. יש מצווה לבער את החמץ וממילא  שימוש בו לצורך ביעור איננו השחתה. השחתה היא כילוי ללא צורך. כילוי לצורך מצווה לא שונה מאכילת מצה. וכי תעלה בדעתך שאכילת מצה היא בל תשחית? להיפך, לפי התפיסה שמצוות השבתה היא חיובית שיש להשבית חמץ, אז מכירה לגוי של כל החמץ לא מספיקה. 

אורן הגיב לפני 2 חודשים

לצורך העניין אני מתכוון לתערובת חמץ שנהגו למכרה. נניח ויסקי יקר מאוד. מי שבוחר לבער אותו ולא מוכר אותו לגוי לכאורה משחית פה דבר בעל ערך (הכסף הזה יכל ללכת לצדקה למשל).

mikyab צוות הגיב לפני 2 חודשים

אני חושב שצריך להבחין בין שני יסודות שונים. בל תשחית לדעתי אין כאן, כי זה נעשה לצורך המצווה. השאלה האם יש עניין למכור אותו לגוי כדי לתת צדקה לעני? בהחלט ייתכן שכן. הכי טוב לדעתי זה למכור אותו לגוי באמת (לא כדי שיחזיר אותו אחרי פסח), ואת הכסף לתת לעני. זה לגמרי גלאט ויש לך מצוות צדקה מהודרת. ועדיין אם תבער אותו לדעתי אין כאן בל תשחית. אם היה כאן בל תשחית אז גם בלי לתת לעני יש עניין למכור כדי שאני עצמי לא אפסיד כסף מיותר.

אורן הגיב לפני 2 חודשים

אני יכול לקיים את מצוות תשביתו גם במכירה לגוי, ולאו דווקא בהשחתת החמץ בפועל. כלומר, אם יש שני אופנים לקיים את מצוות תשביתו, אחד שיש בו הפסד כספי והשני שאין בו הפסד כספי, לא צריך לבחור באופן שאין בו הפסד כספי משום בל תשחית?

מיכי הגיב לפני 2 חודשים

מכירת חמץ לגוי אינה השבתה. זו יצירת מצב שבו אין את מה להשבית. אמנם יש שיטות שזה עניין ההשבתה, אבל בפשטות זו מצווה מעשית. אמנם מדאורייתא היא אולי מתקיימת בביטול.

אורן הגיב לפני 2 חודשים

לצורך העניין, נניח שאני משאיר לי איזשהו קרקר אחד לקיים בו את מצוות השבתת החמץ, ונשארה לי דילמה אם למכור את הויסקי לגוי או לשפוך אותו לאסלה. אם אני בוחר לשפוך אותו לאסלה, אין בזה בל תשחית?

באקראי הגיב לפני 2 חודשים

לשואל- מה הסברה שויסקי הוא תערובת חמץ ולא חמץ גמור?

מיכי הגיב לפני 2 חודשים

כאמור, אני חושב שלא. אם נותר לך חמץ עליך לבערו, ואין בזה בח תשחית. אין חובה שלא ייוותר לך חמץ כדי למנועבל תשחית. יש בזה ערך אבל לא נכון לדעתי להחיל כאן בל תשחית.
בדומה, נניח שהייתי צמא ובמקום מים שתיתי את הוויסקי הזה, שלא נתן לי ערך מוסף כלשהו. עדיין לא יהעהכאן בל תשחית כי סו”ס השתמשתי בו לצרכיי. גם מצוות ביעור חמץ היא צורך לגיטימי.

השאר תגובה