דבר שטיבולו במשקה

שו"תקטגוריה: הלכהדבר שטיבולו במשקה
שואל שאל לפני 7 שנים

שלום הרב מיכאל,
לגבי דבר שטיבולו במשקה, ראיתי דעה בפניני הלכה של המהר"ם מרוטנבורג, בעל העיטור והתוספות (פסחים קטו, א), שישנו הבדל בין הנטילות, שהנטילה שלפני הלחם נתקנה גם משום קדושה וניקיון, ולכן גם בזמננו צריך לקדש את הידיים ולנקותן לקראת הסעודה. אבל דין נטילת ידיים לפני דבר שטיבולו במשקה הוא רק מפני סרך טומאה, וכיוון שהיום דיני טומאה וטהרה אינם נוהגים, אין צורך ליטול ידיים לפני אכילת דבר שטיבולו במשקה.
 
האם מותר להסתמך על דעות כאלו לכתחילה (רוב הפוסקים מחמירים)?
 
מעבר לזה, האם גם מאכלים כמו דגני בוקר בחלב, סלט עם שמן זית, לפתן פירות בסירופ, או כל מאכל כלשהו עם רוטב, האם חל עליהם דין טיבולו במשקה? או אולי רק על ירקות שלמים שטופים?

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 7 שנים

לדעתי בהחלט מותר לסמוך על דעות אלה וכך המנהג אצל רוב ישראל שלא נוטלים ידיים על טיבולו במשקה. לפחות מדין ספק דרבנן, ובפרט כשלכל הדעות טעם התקנה כבר לא קיים (כי אין דיני טומאה וטהרה) וכל הנטילה היא רק פורמלית.
אמנם בליל הסדר נהגו ליטול ידיים לכרפס כחלק מנוהל הסדר. כאן ראוי להמשיך וליטול.
יש כמה פטורים שהעלו הפוסקים, כגון משהו ששיעורו פחות מכזית, או כשאוכלים בכלי מאכל (מזלג) וכדומה. מכיון שכל העניין הוא מספק וללא טעם ממשי ודאי אפשר להקל (הרי אפילו בלי כל זה יש להקל וכנ"ל). אמנם בליל הסדר נוטלים על פחות מכזית כרפס.

 

*** ישנה טעות בפסקה הבאה, ראו הערת הבהרה ***

אני חייב להעיר שאיני מבין את דברי הפוסקים שמדברים גם על רקיקים ושאר דברים שטובלו במשקה. בפשטות היה נראה לי שבתקנה מדובר רק על ירקות שכן הבאתם במשקה מכשירתם לקבל טומאה. שאר מאכלים שהוכנו בידי אדם מקבלים טומאה גם בלי שיש עליהם משקה, ולכן איני מבין מדוע ליטול ידיים כשמטובלים במשקה. אבל לא מצאתי מקור לסברתי ולכן לא הייתי מסתמך עליה למעשה.
ברור שאם המשקה המדובר אינו משבעת המשקים אין דין נטילת ידיים בזה.
לגבי קורנפלקס, ראה כאן:
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%9C_%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%AA%D7%95_%D7%92_%D7%94

השאר תגובה

Back to top button