דרגות בעבודת השם

שו"תקטגוריה: אמונהדרגות בעבודת השם
ארז שאל לפני 7 שנים

שלום רב,
שמעתי את את הרצאתך בנושא תורה ומצוות .
שם את ה מסביר כי הדרגה הראשונה, ההכרחית, הבסיסית לעבודת השם (קיום תו”מ) היא זו הנובעת מעצם הציווי של השם נטו. הבחירה לקיים את המצווה מתוך מחויבות שאין בצידה שיקולי רווח או הפסד.
מאידך, אתה מוסיף ומסביר שמדרגה נעלה יותר זו המדרגה של קיום המצווה מתוך “אהבה או יראה”, שמשמעותן, לדבריך, שיקולי תועלת או רווחים כאלה ואחרים (“לא לשמה”).
ככל שאני מבין, הסדר אמור להיות הפוך. כלומר, אדם המקיים את המצווה מתוך שיקולי תועלת (פרנסה, בטחון, זוגיות וכו’) , הוא עובד את עצמו. לא את השם.
בעוד שאדם שבוחר לעבוד את השם רק מתוך מחוייבות טהורה , הוא זה המקיים את המצווה לשמה , כי שכר מצווה – מצווה.
האם המושג “אהבה או יראה” (הייתי מדגיש דווקא את האהבה בניגוד ליראה) אם כן, אין כוונתו דווקא לקומה רוחנית /תובנה נשגבת יותר שאין בינה ובין שיקולי תועלת או רווח ולא כלום ?
אחרת אני לא מצליח להבין את סדר החשיבות עליו הצבעת…
תודה

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 7 שנים

שלום ארז.
כשאני אומר תועלת אין כוונתי לאינטרס אלא לערכים כמו אהבה ויראת ה'. טענתי היא שקיום מצוות כדי להגיע לאהבה או יראה גם הוא לא קיום לשמה. רק קיום כערך עצמאי הוא קיום לשמה. דייקתי זאת מדברי הרמב"ם בהל' ע"ז פ"ג ה"ו, שמסביר שעובד עבודה זרה מאהבה או יראה פטור. רק עובד מתוך קבלה באלוה חייב. והוא הדין לגבי עבודת ה' (זה כנגד זה עשה אלוקים). וכך מסביר בעל נפש החיים בריש שער ד את החובה ללמוד תורה לשמה (בעקבות הרא"ש נדרים, עשה מצוות לשם פעלן ודבר בהן לשמן – לשם התורה). ראה רפ"י מהל' תשובה לרמב"ם (אמנם שם הוא מגדיר כך אהבה, אבל כוונתו למושג אהבה אחר, שכלי).
מעבר לחלוקה הזאת יש גם את החלוקה של תוס' שמחלק בין שני סוגי לימוד לא לשמה: לימוד לקנתר ולימוד לשם כבוד או ממון. שתי הדרגות שמניתי כאן הן מעל שתי הדרגות של תוס'.

ארז הגיב לפני 7 שנים

שלום רב,
קצת התבלבלתי… אם כך אינני מצליח להבין מדוע בשיעור דירגת את עבודת השם מתוך מחוייבות במקום הנמוך ביותר. נמוך מזו הנעשית מתוך מוטיבציה של עבודה מיראה או אהבה?
כלום עבודה מחמת ציווי טהור אינה בבחינת הכרה/תובנה "בוגרת" יותר לאחר הקניית "ההרגל" (המגיע בשלב ה"לא לשמה") ?

בברכה,

מיכי צוות הגיב לפני 7 שנים

לא דירגתי אותה כך. הפוך, זו הדרגה הגבוהה ביותר. מה שטענתי הוא שיש מקום גם לעבודה מאהבה ויראה, אלא שזה בקומות עליונות יותר. כלומר הקומה הבסיסית ביותר היא המחויבות, ועל גביה יש להוסיף אהבה ויראה. מחויבות בלי אהבה ויראה (קומה א בלי ב) היא עבודה לשמה אלא שלא מושלמת. עבודה מאהבה ויראה (קומה ב בלי קומה א) אינה לשמה.

השאר תגובה

Back to top button