הרמבם

H שאל לפני 4 חודשים

שאלה לגבי הלכות שמיטה ויובל פרק יג 2 הלכות אחרונות. האם אפשר להסיק משם שכל מי שרוצה ללמוד תורה פטור מחובת אזרחיים וצבא כמו הלוויים, או שהרמבם מתכוין שכל מי שרוצה יכול להקדיש עצמו לעבודת המקדש ואז זכויותיו יהיו כשל הלוויים אבל אי אפשר להסיק מזה על פטור בלימוד תורה?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 4 חודשים

לא הבנתי את השאלה. זה מה שהרמב”ם כותב שם, לא? אמנם לא  מדובר על כל מי שרוצה ללמוד תורה אלא מי שמקדיש את עצמו רק לזה ומשיל מעליו כל חשבונות העולם (מה שכיום לא נכון כמעט לגבי אף אחד).
מעבר לזה, לא מדובר על מי שמקדיש עצמו לעבודת המקדש אלא ללימוד ועבודת השם. הוא גם לא כותב שזכויותיו יהיה כמו של הלוויים (הוא לא יקבל מעשרות), אלא אם התכוונת לזכויות בשמים.

H הגיב לפני 4 חודשים

הבנתי,תודה

בועז הגיב לפני 4 חודשים

לפלא בעיני שהרב נר”ו הסכים להבנה זו בדברי הרמב”ם, מאז היה פשוט לי שלא נתכיון הרמב”ם מעולם לפטור את מי שהבינו מדעו וכו’ מהשתתפות במלחמה וכיוצא בו, כי אם כונתו לומר שהוא שכל מי שיתנהג בדרך זו יעזרהו ה’, דברי הרמב”ם שם אינם אלא דברי מוסר כדרכו לסיים את ספריו בדרך מוסר.

גם בעיקר הנחתו של הרב שאין בזמנינו כמעט מי שהשיל מעליו כל חשבונות העולם, לכאורה יש מקום לטעון שהענין הוא יחסי כפי מצב הדור.

mikyab צוות הגיב לפני 4 חודשים

אכן, גם זו הבנה אפשרית בדבריו. אבל סביר להסיק מדבריו שראוי גם לפוטרו ממלחמה.

השאר תגובה