התיאוריה ההליוצנטרית בראי התורה

שו"תקטגוריה: תורה ומדעהתיאוריה ההליוצנטרית בראי התורה
אליסף שאל לפני חודש 1

בס"ד
שלום כבוד הרב ותודה רבה על הפלטפורמה הנהדרת הזו.

להלן שאלתי:
הרבי מליובאוויטש טוען שעל פי תורת היחסות לא ניתן להכריע אם הארץ סובבת סביב השמש או להיפך. ובלשונו:
"עוד דוגמא בזה: ידוע כמה נתלבטו איזה מגדולי ישראל איך להתאים פירושם הפשוט של הכתובים המורים על מהלך השמש והירח, והארץ לעולם עומדת, עם שיטת קופרניקוס שמשך זמן אמרו שזוהי האמת המוחלטת, עד שבאה שיטת היחסיות של איינשטיין והוכיחה (ומובן שזהו הוכחה לפי מצב הידיעה עתה) שמנקודת מבט המדע אי אפשר להוכיח בשום אופן, ביחס שבין הכוכבים והארץ, מי העומד ומי המסובב, ובמילא יתכן גם כן שהארץ עומדת והכוכבים סובבים אותה ואין כל צורך להוציא הכתובים מידי פשוטם ולעקמם על ידי קישוים ודיחוקים, וכן בנוגע לדברי רז"ל שיש להבינם כפשוטם.” (אגרות קודש, חלק ז’, עמ’ קל"ג)
1. האם טענה זו נכונה?
2. אם היא נכונה, האם שתי האפשרויות שקולות, או שעל סמך שיקולים אחרים יש יסוד סביר להניח שהשיטה ההליוצנטרית נכונה?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני חודש 1

1. לא. אין לזה שום קשר לתורת היחסות. זו שאלה שנוגעת לעקרון היחסיות (של מאך). האם ניתן להגדיר מערכת צירים מועדפת שהשאר מסתובב ביחס אליה. אם גוף א מסתובב ביחס לגוף ב, אזי אם תמקם את ראשית הצירים בגוף ב ייצא לך שגוף א מסתובב ביחס אליו. אין דרך מתמטית להכריע מי עומד ומי מסתובב. זה היה ידוע מאז גליליי בלי קשר לתורת היחסות. תורת היחסות רק קובעת אלו שינויים עוברים חוקי הטבע והזמן והמרחב כשעוברים בין מערכות צירים שונות.
אמנם בפיזיקה מקובל להגדיר עדיפות כזאת, דרך כוחות מדומים ומערכות אינרציאליות, אבל זו הגדרה. קינמטית אין דרך לקבוע מי עומד ומי מסתובב. עמדתי על כך גם בטורים 112 ו-481.

השאר תגובה

Back to top button