זימון נשים ועבדים

שו"תקטגוריה: הלכהזימון נשים ועבדים
מוישה אופניק שאל לפני 4 שבועות

שאלה תיאורטית, אבל מנסה להבין בכל זאת:
כתוב שנשים מזמנות לעצמן ועבדים לעצמם אך לא נשים ועבדים ביחד משום פריצות.
ה"משום פריצות" זהו סייג של רבנן אם אינני טועה(הרי לא בהכרח יגיעו לפריצות).
האם למי שסובר שזימון זוהי מצוות דאורייתא, לא עדיף שנשים ועבדים יעברו על ה"משום פריצות" של דרבנן לשם קיום מצוות דאורייתא? 
(אלא אם מי שסובר שזוהי מצוות דאורייתא לא סובר שנשים ועבדים חייבים מדאורייתא,שזה כמובן מסיים את הדיון,אך אני לא בקיא מספיק).

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 4 שבועות

יש בזה ספק אם נשים חייבות מדאורייתא (ראה שו"ע סי' קפו ס"א). אבל לשאלתך, יש סייגים דרבנן שמונעים קיום ברכה דאורייתא. תקיעת שופר (או נענוע לולב בסוכות) בר"ה שחל בשבת. וכן בסוגית סוכה ד ע"א מי שאכל בתוך הסוכה ושולחנו בתוך הבית ובתוס' שם כתב שאם לא קיים את הדרבנן לא יצא את הדאורייתא (אמנם הר"ן חולק). חכמים לפעמים העמידו דבריהם במקום דברי תורה.
אגב, מקובל שנחלקו רעק"א והמג"א בדין מי שתקע בשופר בר"ה שחל בשבת, האם יש לו מצווה או לא. אבל אין חולק שלא נכון ואסור לעשות כן.

מוישה אופניק הגיב לפני 4 שבועות

תודה על התשובה המפורטת.

איך באמת עובד המנגנון הזה שחכמים יכולים לבטל מצוות דאורייתא? כלומר,אני מבין שהם בעצם אלו שמנחילים לנו מהי הדאורייתא ומה דרבנן,אבל מהו הכלי ההלכתי שהם משתמשים בו?
כתבת על זה איפשהו?אם כן אשמח להפנייה.תודה

mikyab צוות הגיב לפני 4 שבועות

המקור לעניין לא ברור, אבל זו הלכה מוסכמת שחכמים עוקרים דבר מן התורה בשב ואל תעשה. ייתכן שהבסיס לזה הוא שהמחויבות שלנו לתורה מבוססת על כך שהתחייבנו כקולקטיב לזה. כעת באים נציגי הקולקטיב ומסייגים את המחויבות. יש לזה תוקף כי על דעת כן התחייבנו מראש.

אורן הגיב לפני 4 שבועות

אם זה הבסיס, למה יש חילוק בין עקירת דבר בשוא"ת לבין עקירת דבר בקום עשה? ועוד שאלה,
למה עוקרים בכלל מצוות עשה בשביל להימנע מלא תעשה, אם ממילא עשה דוחה לא תעשה.

mikyab צוות הגיב לפני 4 שבועות

חכמים החליטו לעצמם לא לעקור בקו"ע. ואכן יש כמה וכמה דוגמאות לעקירה בקו"ע נגד הכלל הזה, כשיש צורך אקוטי. בעלי התוס' עומדים על כך בכמה מקומות וכן הראב"ד בתמים דעים ועוד.
במצבי העקירה לא מתקיים עשה דוחה ל"ת. אם תתקע בשופר בשבת ותגיע בטעות ללכת לבקיא, ההליכה לבקיא לא הותרה לצורך מצוות תקיעת שופר. זה לא בעידנא.

אורן הגיב לפני 4 שבועות

נכון שזה לא בעידנא, אבל אם אנחנו מסתכלים על מדרג החשיבות, מתוך הכלל של עשה דוחה לא תעשה אנחנו למדים שקיום עשה חשוב יותר לקב"ה מאשר מעבר על לאו. אם כך, למה חכמים ביטלו וודאי עשה, בשביל להימנע מספק איסור? או בניסוח אחר ביטלו לכל ישראל עשה בשביל להימנע מאיסור לאחוז קטן מישראל?

mikyab צוות הגיב לפני 4 שבועות

לפי זה עשה היה צריך לדחות לאו גם לא בעידנא.

השאר תגובה

Back to top button