טבע ההשגחה

שו”תקטגוריה: אמונהטבע ההשגחה
דיאמנט רפי שאל לפני 4 שנים

שלום הרב, שמעתי את שיעורו של הרב בעניין הסברים מהותיים ודוגמות, בשיעור הרב דן בדברי הרמב”ם שאין השגחה לחי ולדומם אלא באופן כללי, והבאת את הרמב”ם לגבי ספינה שטובעת שהרמב”ם כותב שההשגחה תהיה שבנ”א לא יעלו עליה, והרב התקשה (כחלק מן השאלות) מדוע שההשגחה לא תהיה שלא תהיה סערה.וחשבתי (ע”פ דברים ששמעתי מהרב) שבעצם הטבע ברובו הינו דטרמניסטי, שהרי מוכרח סיבה ותוצאה, משא”כ בחירת האדם הינה צורה מסויימת של התחדשות שאין מכריח את הבחירה, וא”כ יותר ייתכן התערבות של הבורא ברצונו של האדם לעלות לספינה, מצב שאיננו מחייב התערבות בחוקי הטבע, מאשר מניעת סערה שהינה התערבות בטבע, דבר שעינינו רואות שבאופן כללי אין התערבות

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 4 שנים

שלום רפי.אני כבר לא זוכר את השיעור המדובר, ואתייחס לדברים שכתבת כאן. יש שני מכניזמים שמתרחשים ביקום שלנו: סיבתיות טבעית (סיבה ומסובב פיסיקלי) ובחירה חופשית של אנשים. שני אלו לא תלויים בהחלטות רגעיות של הקב”ה (אלא רק בזה שהוא יצר את המכניזמים הללו עצמם). התערבות בכל אחד מהם היא הפרת חוקי הבריאה, או חוקי הטבע או חוק הרצון החופשי. איני רואה הבדל עקרוני בין זה לזה. להיפך, קל יותר להתערב בחוקי הטבע שאין להם ערך גדול מצד עצמם מאש להתערב ברצון החופשי של האדם שנותן משמעות לכל מעשיו. 
——————————————————————————————
שואל:
המשתמע מדברי הרב שהבעיה להבין התערבות של הקב”ה היא בעיה תיאולוגית, שלא מסתבר שתהיה התערבות, להבנתי הבעיה בהתערבות בטבע היא בכך שעינינו רואות שהכל מתנהל בסיבתיות, ואיננו מוצאים מקום שאין סיבתיות, (מה שמשאיר את אפשרות ההתערבות רק היכן שאיננו בודקים) מה שאינו נכון בעניין הבחירה שאיננו יכולים לדעת האם ישנה התערבות או לא, וההנחה של הרב שאין התערבות נובעת להבנתי מכך שאין מסתבר שתהיה התערבות בבחירה.
גם בהנחה שאין התערבות בבחירה, אפשר דון שישנה התערבות ברצון הגורם לבחירה, ולא בעצם הבחירה, כך שהבחירה אינה מסתלקת אלא הנטיות של האדם הם המשתנות, ובזה יצאנו גם מהבעייתיות בהתערבות בעצם כח הבחירה, אמנם הסתפקתי בזה האם נטיית הרצון הינו תלוי בסיבתיות טבעית, או שהוא ג”כ מחוץ לחוקי הטבע הפיסיקלי.
יישר כח על המענה המהיר
כל טוב
רפי דיאמנט
——————————————————————————————
הרב:
אני לא מסכים. כשאנחנו רואים את ההתנהלות הטבעית לפי חוקי הטבע, אינך יכול לדעת האם אין התערבות. זוהי הנחה פיסיקלית שאם יש חוקי טבע אז הטבע מתנהל בסדירות לפיהם. בה במידה כשאני רואה שיש לי בחירה חופשית, פירוש הדבר הוא שלא מתערבים לי בבחירה, וגם לא ברצונות שקובעים אותה. אצל פרעה היה מקרה מיוחד שבו הקב”ה התערב ברצונותיו ובכך השפיע על בחירתו. לא בכדי התורה מציינת זאת, כי בד”כ זה לא קורה.  
——————————————————————————————
שואל (אחר):
איך הרב מגדיר את השגחת ה’ בעולם?,
(הגרי”ד לדוגמא, טוען שהטלת גורל זה בעצם הישענות על החלטת ה’ שמחליט מה ייפול בגורל)
כל השגחה כזאת בהכרח סותרת את חוקי הפיזיקה?
ובעצם עד כמה יש מעורבות אלוקית בחיינו היומיומיים?
אבישי
——————————————————————————————
הרב:
זה לא הגרי”ד אלא תפיסה מקובלת אצל הרבה מפרשים לפניו (חוו”י ועוד).
ברור שמדובר בחריגה מחוקי הטבע. הרי אם הוא מניח שהקובייה נופלת על הפאה שהקב”ה מחליט משיקוליו שלו, אז היא לא בהכרח תיפול על מה שחוקי הטבע קובעים.
אני נוטה לחשוב שהקב”ה לא מעורב בחיינו, והגורל לא מבטא את רצון ה’ אלא מקרה בעלמא. גורל הוא צורה להכריע כשאין שיקולים לגופו של עניין שיכריעו. כמו שמבין כל אדם רגיל את עניין הגורלות שעושים מדי פעם (יציאת שבת או שמירה בצבא).
——————————————————————————————
שואל:
לא יצא לי ברור האם ייתכן בכלל פילוסופית להבין שישנה סיבתיות ובכל זאת ישנה התערבות. או שכל התערבות מחייבת שאין סיבתיות ומה שאנו חושבים לסיבתיות  מחשבה מוטעית ואין כאן רק צירוף מקרים בסמיכות זמן?
רפי

——————————————————————————————
הרב:
לא הבנתי את השאלה. כאשר הקב”ה מתערב פירוש הדבר שקורה משהו אחר ממה שחוקי הטבע היו מכתיבים לולא ההתערבות. זו ההגדרה של התערבות, לא?
ואם כל מה שקורה הוא בידי הקב”ה אז לא אמרת כלום שהרי הוא עצמו פועל לפי חוקי הטבע. אז מה זה משנה אם הוא עושה את זה בעצמו אבל לפי חוקים קבועים או שהוא ברא חוקי טבע שהם פועלים קבוע בדיוק כך. זה אותו דבר.

——————————————————————————————
שואל:
אם כל חוקי הטבע הם תהליך של התערבות אכן אפשר להבין. שהרי הטבע הוא ההתערבות אבל אם אנו מבינים שישנם חוקי טבע, וחוקי הטבע הינם שרשרת של סיבה ותוצאה אלא שלעיתים יש התערבות שמנטרלת את חוקי הטבע א”כ בכדי שתהיה התערבות צריך לנתק את השרשרת של הסיבה והתוצאה, וא”כ נצטרך לומר שמה שאני חושב לסיבה איננו סיבה, שהרי אם הוא סיבה א”כ אין כאן התערבות, שהרי גם בלי התערבות הוא היה קורה בגלל הסיבה וממילא אין כאן התערבות
——————————————————————————————
הרב:
אם אתה מדבר על התערבות לפעמים, אז באותן נקודות שבהן הקב”ה מתערב אין סיבה טבעית למה שקורה. אתה מניח משום מה שגם באותן נקודות לנו נדמה שיש סיבה טבעית. מניין ההנחה הזאת?
——————————————————————————————
שואל:
מכיוון שאינני רואה בעולם דברים שאין בהם סיבתיות, א”כ היכן אני יכול להניח את ההתערבות שהרי הסיבתיות ניכרת לי?
זוהי הסיבה שהעליתי את האפשרות שההתערבות היא ברצון האדם ששם ממילא אין סיבתיות וא”כ תיתכן התערבות בלא שאנחנו נשים לב לכך.
יישר כח

——————————————————————————————
הרב:
בחלק גדול מהדברים אתה לא רואה סיבתיות. אתה מניח שהיא קיימת.
——————————————————————————————
הרב:
אם כך מה הסיבה להניח ש”עזב אלוקים את הארץ” וישנו שינוי בהנהגה” שהרי מסתבר שגם בזמן הקדום העיקר בעולם היה באופן שהחוויה היתה שעולם כמנהגו נוהג, ובכל זאת התורה והנביאים מגלים שנה  התערבות, א”כ איזה אינדיקציה מעידה על שינוי?
תודה
——————————————————————————————
הרב:
כל האינדיקציות המדעיות שמלמדות אותנו שלדברים שקורים יש סיבות טבעיות. אבל עדיין לא נכון שכל מקרה שקורה לפנינו אנחנו מבחינים שיש לו סיבה טבעית.
 
 

השאר תגובה