טריטוריאלי

שו”תטריטוריאלי
Yy שאל לפני 2 חודשים

אהלן קראתי בספרך ( טרילוגיה על ההלכה) ששם נתת להסבר לשיטת רשי שלא ניתן להינצל בממון חבריו וכתבת שזה הערך של לא לגנוב גדול יותר מהערך של החיים אלא שפוט זה לא בידך דהיינו זה לא בטריטוריה שלך להחליט אלא חברך צריך להחליט האם לפעול על פי המוסר ולתת לך לגזול ממנו או לא ואם באמת ההבנה היא כך אז האם בכל דין שבין אדם לחבירו יש דין של ייהרג ואל יעבור? ולכאורה מהגמ  בסנהדרין לא משמע כך שהרי הגמרא מסבירה שאסור להרוג את חברי כדי להינצל בגלל שאולי דמו שלו שווה יותר בעיני הקב״ה מהדם שלי ולכן אסור לי להינצל ואם כן רואים להדיא שהנימוק הוא בגלל שהערך של חייו של חברי חשובים יותר מחייו שלי ולא בגלל שאני נכנס לטריטוריה שלו. ועוד נקודה לפי מה שהרב אומר אזי לגבי השאלה האם מותר לי להרוג גוי כדי להינצל שיש הרבה אחרונים שאומרים שכן שהרי הטעם ש״דלמא דמא שההוא גברא סומק טפי״ לא שייך בין גוי לישראל אבל לפי טעמו של הרב שזה כניסה לטריטוריה ודאי שהדבר יהיה אסור  

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 חודשים

ראשית, יש סדרת תשובות בשו”ת בניין ציון (לבעל הערוך לנר), שבאמת מרחיב זאת לכל ענייני בין אדם לחברו. במאמרי הסברתי שזה לא כל בין אדם לחברו אלא כל עניין שנוגע לזכויות החבר (חושן משפט):

בין הטריטוריה שלי לטריטוריה של הזולת על חובות וזכויות בהלכה ומשמעותן


ראייתך מסנהדרין מעניינת מאד. לא חשבתי על כך. אני חושב שקשה להביא משם ראיה, כי די ברור שמדובר בביטוי מטפורי. זה לא שיש ספק שדמו שלו אדום מדמי, אלא אומרים באופן מטפורי שלא עושים שיקולי דמים. ואכן בכס”מ פ”ה מהל’ יסודי התורה ה”ה כתב להדיא שהנימוק הזה אינו הנימוק האמיתי (אם כי ההכרח שלו שם אינו הכרח, כפי שהסברתי במאמרי על הפרדת תאומי סיאם).
בכל אופן, הראיה מסנהדרין קשה על רש”י עצמו, בלי קשר לנימוק שלי. הרי שם רואים שהכל נקבע לפי שווי הדבר שעומד לדיון, וברור שכסף שווה פחות מחיים. לכן מרש”י עצמו יוצא שהביטוי בסנהדרין מטפורי.
ואולי מה שלומדים משם הוא שגם אם החבר מתנדב אסור לי להרוג אותו (זה כמובן לא יוצא משיקולי הטריטוריה שהרי הוא מסכים שאכנס לטריטוריה שלו. הוא קיבל את ההחלטה). על כך בא העיקרון של מי יימר, לומר שאסור לך לעשות זאת גם מדיני רצח ולא רק משיקולי טריטוריה.
ומתוך כך אומר יותר מזה. ייתכן שגם בלי הנפ”מ שהבאתי (אם החבר מסכים), הגמרא בסנהדרין באה לומר את עצם החידוש שיש כאן איסור רצח מעבר לשיקולי הטריטוריה. גם אם אין לזה נפ”מ.
ושוב אומר שההערה באמת יפה. אני עוד צריך לחשוב על כך.

ג.ד הגיב לפני 2 חודשים

https://mikyab.net/posts/66018#comment-32605

השאר תגובה