ימין ושמאל בהקשר הפוסטמודרני

שו”תימין ושמאל בהקשר הפוסטמודרני
משה שאל לפני 3 שנים

גדי טאוב טוען:
 
עיקר ביקורתו של טאוב על הפוסטמודרניזם הישראלי מתמקדת בממד ה”מפרק” שבו. ההגות הפוסטמודרנית טוענת, לרוב, שמסגרות לאומיותאידאולוגיותערכים וכלל התפיסות התרבותיות שיש לבני-האדם הן תבניות שנוצרות באופן חברתי והיסטורי, ויש בהן ממד מדכא (הן קודמות לסובייקט ו”מבנות” אותו). עיקר ההגות הפוסט-מודרנית עוסקת בפירוק של מבני השיח ושל “הנרטיבים הגדולים”, שכן לטענתה אין תרבות “גבוהה” או “נמוכה”, ואין תרבות “טובה יותר” או “טובה פחות”. בישראל בא הדבר לידי ביטוי בעיקר בביקורת של הוגים האמונים על קו מחשבה זה, כלפי כור ההיתוך הישראלי, שהדיר לטענתם את המהגרים היהודים הלא-אשכנזים, וכן את הפלסטינים ואת ערביי ישראל. לטענת חלק מהמבקרים הפוסט-מודרניים והפוסט-ציונים יש לאפשר מציאות רב-תרבותית, שכן, בין השאר, לא ייתכן מכנה משותף שאינו משקף מבנה כוח, והעדפה תרבותית של קבוצה אחת על אחרת. לטענת טאוב, מה שנתפס בטיעונים הללו כביקורת חברתית-שמאלית אינה אלא תפיסה ימנית אינדיווידואליסטית. לטענתו, יש בביקורת על הערכים המשותפים משום קריאה לפירוק החברה, הפוגעת בחלשים יותר, שכן התוצאות הפרקטיות של מהלכים כאלו הן פירוקה של מדינת הרווחההפרטתה הכלכלית והחברתית של החברה, והעדר האפשרות לסולידריות וחיים משותפים. מה שנראה לטענתו כשמאל רדיקלי (פוסט-מודרניסטי) אינו בעצם אלא ימין קיצוני
 
אני מבין שהרב תופס את הקרולציה באופן אחר. תוכל לכתוב כאן בקיצור היכן הוא טועה וכיצד אתה רואה זאת?
 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

אני לא חושב שהוא טועה.

משה הגיב לפני 3 שנים

לטענתו השמאל הרדיקלי הוא בעצם תפיסה ימנית אינדוודואליסטית קיצונית – אתה מסכים??

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

לגמרי. וגם כתבתי זאת לא פעם. הרדיקליות של שני קטבים נפגשת במקרים רבים (הדעות מסודרות על מעגל ואל על קו).

משה הגיב לפני 3 שנים

כיצד אם כן אתה מגדיר את עצמך? לפי הבנתי אתה איש ימין, אז אתה שותף לביקורת השמאלנית? או אולי יש לך לבד מהערך האינדוודואליסטי גם ערך לאומי שמאזן זאת? כלומר, גם לאיש ימין יכולה להיות מתח בין שני ערכים (אלא שבסופו של דבר, הערך הימני מעט חזק יותר)

אילון הגיב לפני 3 שנים

מה שקורה פה בעצם שהרדיקליות של שני הצדדים כפי שהוא מציג אותם (גדי טאוב) היא בעצם אנרכיה.אבל זו לא אותה אנרכיה.האנרכיה מצד ימין היא סוג של ג’ונגל. לכל אחד זכות לנצל את כשרונו ע”מ להשיג הישגים מבלי שאיזו ממשלה (או חברה ) יפריעו לו וגם אם כל כשרונו הוא כוח הזרוע. לעומת זאת האנרכיה משמאל דווקא מגיעה מתוך רצון שלא לפגוע בשוויון ומצד שני גם שלא להגביל את זכויות הפרט.אבל באמת כן יש ימין ושמאל (ההיפגשות בקצה השני של המעגל היא רק ברמת התוצאה אבל לא ברמת העקרון). ימין זה כלל ושמאל זה פרט. ימין רדיקלי לפ]י זה זה פשוט פאשיזם ושמאל רדיקלי באמת זו אנרכיה בה אין שום כלל בכלל. בפועל שמאל קיצוני הוא קומוניזם אבל זו הסתירה הרגילה של צד שמאל (פרדוקס ראסל.אני אוהב לחשוב על קבוצת כל הקבוצות שמכילות את עצמן (קבוצת הנקין נדמה לי קוראים לה) בתור צד ימין וקבוצת כל הקבוצות שלא מכילות את עצמן (קבוצת ראסל) כצד שמאל).כלומר הוא יוצר מנגוני כפייה פאשיסטיים (אמא רוסייה) בשביל לכפות את “אל השוויון” שלו על הפרטים. אבל צד שמאל אמיתי אין שוויון באמת אלא בכלל חוסר היתכנות להשוואה (קריטריון להשוואה) בעוד בימין יש היררכיות (ההכרחיים לקיומה ותפקודה של החברה כיישות אחת)

אילון הגיב לפני 3 שנים

כלומר בימין יש גם אי שוויון בין הפרטים (יותר מדויק יש יחס סדר בין הפרטים.הררכיה. ומכוחו לפעמים יש שויוון גם) אולם ככזה שהכרחי לקיום החברה. וגם בצד שמאל יש אי שוויון אבל הוא מעצם חוסר ההיררכיה בכלל (איזשהוא עיקרון השוואה.כלומר אין חוסר שוויון וגם אין שוויון.אין יחס סדר וגם לא יחס שוויון)

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

ראשית, זה שקוראים למשהו שמאל לא אומר שהוא באמת שמאל. מה שמכונה כאן שמאל קיצוני הוא גישה אינדיבידואליסטית שלא מוכנה לקבל ערכים מחייבים. במצב כזה אי אפשר לכפות כלום, וממילא נוצר מצב דומה לאוטופיה הימנית.

השאר תגובה

Back to top button